Universiteit Leiden

nl en

Cynthia Groff

Onderzoeker

Naam
C.D. Groff
Telefoon
+31 70 800 9102
E-mail
c.d.groff@luc.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-9652-2094

Cynthia Groff doet onderzoek naar meertaligheid in een educatieve context waarbij zij zich voornamelijk richt op onderwerpen als: meertaling onderwijs, tweetaligheid, biliteracy (geletterdheid in meerdere talen), taalbeleid, taalideologie en identiteit van minderheden. De kwaliteit van onderwijs voor linguïstische minderheden en de ervaringen en interacties van en met jongeren afkomstig uit deze minderheden zijn de centrale thema’s.

Meer informatie over Cynthia Groff

Onderzoek

Dr. Groff doet onderzoek naar meertaligheid in een educatieve context waarbij zij zich voornamelijk richt op onderwerpen als: tweetaligheid, biliteracy (geletterdheid in meerdere talen), taalbeleid, taalideologie en identiteit van minderheden. De kwaliteit van onderwijs voor linguïstische minderheden en de ervaringen en interacties van en met jongeren afkomstig uit deze minderheden zijn de centrale thema’s van de uiteenlopende internationale onderzoeksprojecten waar Dr. Groff bij betrokken is. Voor haar proefschrift zette zij onder een groep jonge Kumauni-vrouwen in Noord-India een etnografisch onderzoeksproject op met als thema’s: taal, onderwijs en emancipatie. Bij dit onderzoek hield Dr. Groff rekening met  ideologieën ter ondersteuning van meertaligheid en taalbeleid in scholen en in de bredere Indiase context. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in haar boek: “The ecology of language in multilingual India: Voices of women and educators in the Himilayan  foothills (Palgrave Studies in Minority Languages and Communities).

Als post-doc onderzoeker verbonden aan de Université Laval in Québec onderzocht Dr. Groff jongeren uit Engelstalige en andere niet-Franstalige minderheden; zij analyseerde de woordkeuzes en identiteitskeuzes van de jongeren binnen hun linguïstische en educatieve context. In samenwerking met de Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico deed zij onderzoek op twee plattelandsscholen waar tweetalig onderwijs (in P’urhepecha en Spaans) gegeven wordt. Hier evalueerde zij de ontwikkelingsprocessen in biliteracy van de basisschoolleerlingen met behulp van observaties, interviews met docenten en door de leerlingen behaalde cijfers. Momenteel onderzoekt zij als Marie Curie Fellow op uitnodiging van het Leiden University College (LUC) de rol van taal en onderwijs bij het ontwikkelen van een gevoel van ‘erbij horen’ onder jongeren op middelbare scholen met een cultureel en linguïstisch diverse samenstelling in Den Haag.  

CV

Cynthia Groff promoveerde in Educational Linguistics aan de University of Pennsylvania’s Graduate School of Education in de VS, waar zij ook haar master in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) afrondde. Tijdens haar opleiding werkte zij als onderzoeksassistent bij het International Literacy Institute van die universiteit en bij het Center for Data Driven Research in Education aan de Amerikaanse John Hopkins universiteit. Ook werkte zij als redactielid voor de academische tijdschriften Anthropology and Education Quarterly en Working Papers in Educational Linguistics. Dr. Groff heeft als post-doc onderzoeker gewerkt voor de Université Laval in Québec, de Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico en het Leiden University Centre for Linguistics. Momenteel werkt zij als Marie Curie Research Fellow bij LUC aan haar project: “Voices of belonging: Minority identities, language and education in the Netherlands.

Fellowships en Awards

Dr. Groff heeft de volgende fellowships in ontvangst mogen nemen: de Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, de National Academy of Education/Spencer Foundation Postdoctoral Fellowship, de American Association of University Women’s Dissertation Fellowship, en vier Foreign Language and Area Studies Fellowships.
Voor haar promotieonderzoek in Noord-India ontving zij de Comparative and International Education Society’s Language Issues Award en de University of Pennsylvania’s Educational Linguistics International Award.

Onderzoeker

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Leiden University College

Werkadres

Anna van Buerenplein
Anna van Buerenplein 301
2595 DG Den Haag

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.