Universiteit Leiden

nl en

Claudia Kikkert

Onderwijs- en onderzoeksmedewerker

Naam
C.M. Kikkert
Telefoon
+31 71 527 5374
E-mail
c.m.kikkert.2@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Claudia Kikkert is betrokken bij 'een goed begin' als coach. Zij heeft haar HBO-pedagogiek en de bachelor orthopedagogiek behaald. Tijdens de HBO-opleiding heeft zij zich gericht op opvoedondersteuning. Ze heeft stage gelopen bij Spel-aan-Huis, waarbij zij d.m.v. spel de spel- en taalontwikkeling van kinderen stimuleerde. Tevens heeft zij stage gelopen bij een opvoed-steunpunt waar zij de oudercursus Opvoeden: Zó en verschillende thema-bijeenkomsten heeft gegeven. Naast haar studies is zij invalleidster geweest op baby- en peutergroepen bij verscheidene kinderdagverblijven en heeft zij vrijwilligerswerk verricht bij Home Start. Hierbij ondersteunde zij gezinnen met jonge kinderen.

 

Zie Engelstalig profiel Claudia Kikkert

Onderwijs- en onderzoeksmedewerker

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Orthopedagogiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A03

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden