Universiteit Leiden

nl en

Christine Boomsma

Onderzoeker

Naam
Dr. G.T. Boomsma
Telefoon
+31 71 527 1434
E-mail
c.boomsma@fsw.leidenuniv.nl

Kort cv

Na het behalen van haar PhD in Milieupsychologie aan de University of Plymouth (V.K.) in 2013 heeft Christine Boomsma als post doc onderzoeker gewerkt op verschillende interdisciplinaire, toegepaste onderzoeksprojecten. Hierbij heeft zij altijd nauw samengewerkt met verschillende overheden, NGO's en organisaties. Haar onderzoek heeft zich vooral gericht op de sociaal-maatschappelijke kant van de energietransitie. Binnen dit onderzoeksveld heeft Christine o.a. gekeken naar het gebruik van nieuwe (visuele) technologieën (zoals serious gaming, warmtebeelden, feedback displays en virtual reality) en hoe deze geïntegreerd kunnen worden binnen huishoudens en organisaties. Op dit moment werkt Christine Boomsma op het ALIGN-CCUS project, een internationale samenwerking van 34 onderzoeksinstituten en industriële partners die onderzoek doen naar carbon capture, utilisation en storage (CCUS) binnen zes gekoppelde onderzoekstrajecten. Binnen dit project richt Christine's onderzoek zich op de factoren die de publieke perceptie en acceptatie van CCUS beïnvloeden, en het gebruik van publieke participatie strategieën (bv. compensatie) onder CCUS stakeholders.

Onderzoek

Huidige en afgeronde onderzoeksprojecten:

Beurzen

  • 2014: Institute for Sustainable Solutions Research Collaborative Rewards (6000 euro) 

Registraties

  • International Association People Environment Studies 
  • International Association of Applied Psychology 

Relevante link

Research Gate profile

Onderzoeker

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A37

Contact

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A37

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.