Universiteit Leiden

nl en

Chris de Kruif

Universitair docent

Naam
Mr.dr. C. de Kruif
Telefoon
+31 71 527 8559
E-mail
c.de.kruif@law.leidenuniv.nl

Christien de Kruif (1975) is universitair docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Sinds 2012 is zij tevens Opleidingsdirecteur van de Honours Academy van de Leidse universiteit.

Meer informatie over Chris de Kruif

Leiden Law Blog

Introductie

In december 2012 promoveerde zij op haar onderzoek ‘Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht’ (ISBN 978 90 466 0570 7). Chris is ook co-auteur van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk (ISBN 978 90 130 8701 7). 

Curriculum vitae

Christien de Kruif (1975) studeerde Nederlands recht (civiel recht en staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was ze verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht en verbleef ze in Parijs (ScPO) waar ze gedurende een semester verschillende vakken volgde, waaronder Internationale betrekkingen, Politieke wetenschap en Immigratierecht. Van 2001 tot maart 2006 was zij advocaat te Amsterdam. Na de advocatuur werkte Chris een half jaar als vrijwilliger in Moldavië. Daar gaf ze Engels en zette ze diverse vrijwilligersprojecten op.  Sinds september 2006 is Chris aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht verbonden waar zij  veel Bachelor- en Masteronderwijs geeft en in 2012 promoveerde op onderzoek over onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht.

Chris is bijzonder geïnteresseerd in het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Zij is actief lid van de Teachers’ Academy en doet in dat kader onderzoek naar interdisciplinair onderwijs. Als Opleidingsdirecteur bij de Honours Academy is Chris verantwoordelijk voor het bovenfacultaire Honoursonderwijsaanbod zoals Pre-University, Honours Classes en het Leiden Leadership Programme. In 2008 won ze de JSVO-onderwijsprijs voor beste werkgroepdocent. In 2010 de onderwijsprijs voor beste PAO-docent. Verder was Chris in 2010 onder meer lid van de facultaire commissie Effectief werkgroeponderwijs. Chris was ook voorzitter van de facultaire Opleidingscommissie. 

Relevante nevenfuncties

Onderwijs

 • Bestuursrecht BA1 en Ba2
 • Scriptiebegeleiding (BA3 en Master)
 • PAO-onderwijs

Onderwijs

 • Docent BA I Staats-en bestuursrecht
 • Coördinator en casuscollegedocent BA II Staats- en bestuursrecht (pilot 2011/2012)
 • Docent Europees bestuursrecht (Master)
 • Docent Publiekrechtelijke geschillenbeslechting (Master)
 • Scriptiebegeleiding (BA III en Master)
 • Coördinator omgevingsrecht (Master)
 • Coördinator algemeen en bijzonder bestuursrecht voor notariëlen (BA II)
 • Begeleiding VAR-pleitwedstrijd (Master)
 • PAO-onderwijs op het gebied van bestuursprocesrecht  

Onderzoek

Chris promoveerde op het gebied van onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht. Verder doet zij onderzoek op het gebied van het algemene bestuurs(proces)recht.

Chris is sinds september 2015 lid van de Teachers’ Academy van de Universiteit Leiden. In dat kader doet zij onderzoek naar onderwijsinnovaties, meer in het bijzonder naar het ontwikkelen van interdisciplinair onderwijs.
 

Universitair docent

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden