Universiteit Leiden

nl en

Chris de Kruif

Universitair docent

Naam
Mr.dr. C. de Kruif
Telefoon
+31 71 527 8559
E-mail
c.de.kruif@law.leidenuniv.nl

Christien de Kruif (1975) is sinds 15 februari 2017 Opleidingsdirecteur Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) en universitair docent bij de Afdeling Staats- en bestuursrecht van het Instituut Publiekrecht. Daaraan voorafgaand (2012/2017) was zij Onderwijsdirecteur bij de Honours Academy van de Universiteit Leiden en verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van het extra-curriculaire honoursonderwijs en onderwijsinnovatie. Chris is voorzitter van de Leiden Teachers' Academy. In die hoedanigheid maakt Chris deel uit van een netwerk dat zich universiteitsbreed bottom-up inzet voor een goede onderwijs(innovatie)cultuur. Op 1 november vindt/vond de jaarlijks LTA-conferentie plaats.

Meer informatie over Chris de Kruif

Chris studeerde Nederlands recht (civiel recht en staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Leiden. In die periode 2001 tot maart 2006 was zij advocaat te Amsterdam. Sinds september 2006 is Chris aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht verbonden waar zij promoveerde op onderzoek naar onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht.

Onderwijsinnovatie & docentprofessionalisering

Chris is bijzonder geïnteresseerd in het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Zij is voorzitter van de Leiden Teachers’ Academy en doet in dat kader onderzoek naar onderwijsinnovatie. Ook was zij als Onderwijsdirecteur Honoursonderwijs initiator van het succesvolle grass-roots onderwijsinnovatieproject Student at Your Desk. Chris publiceert ook over het verspreiden van onderwijsinnovatie. Chris is in het bijzonder geïnteresseerd in docentprofessionalisering: in dat verband nam zij o.m. deel aan de BKO Peer Review .

Lopende projecten: Chris onderzoekt in het kader van haar LTA-fellowship het stimuleren van interdisciplinair denken en alternatieve toetsvormen.

Als Opleidingsdirecteur is Chris verantwoordelijk voor de implementatie van de Onderwijsvisie Learning@Leiden. Eén van de speerpunten is het uitdenken en implementeren van een vaardighedenleerlijn in de bachelor. Een ander speerpunt voor de bachelor is studenten bewuster te maken van de eigen competenties via het project Learning My Way van Marc Cleiren (FSW). Dit inzicht beoogt studenten in staat te stellen meer vertrouwen in de eigen keuzes te hebben, gemotiveerder/activerender deel te nemen aan de opleiding en een bewustzijn te creëren ten behoeve van hun (latere) positie op de arbeidsmarkt.

Onderwijs

Chris geeft Bacheloronderwijs, PAO-onderwijs en begeleidt Ba/Ma-scripties. In 2008 won ze de JSVO-onderwijsprijs voor beste werkgroepdocent. In 2010 de onderwijsprijs voor beste PAO-docent. Verder was Chris in 2010 onder meer lid van de facultaire commissie Effectief werkgroeponderwijs. Chris was ook voorzitter van de facultaire Opleidingscommissie.

Onderzoek

Chris doet samen met collega’s onderzoek naar onderwijsinnovatie in het (juridisch) onderwijs. Zo bijvoorbeeld een artikel over de verspreiding van onderwijsinnovatie:  I. Otto & C. de Kruif, Stimulating the Diffusion of Honors Innovations: Three Preconditions, JNCHC (te verschijnen in oktober 2017).

Relevante nevenfuncties

  • Voorzitter Leiden Fellow Teachers’ Academy
  • Lid van de Community of Practice Academische Vaardigheden van de Universiteit Leiden
  • Lid BKO commissie Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Lid Programmaraad ICTO-programma

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.06

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie