Universiteit Leiden

nl en

Charlotte Vrendenbarg

Docent

Naam
Mr. C.J.S. Vrendenbarg
Telefoon
+31 71 527 7669
E-mail
c.j.s.vrendenbarg@law.leidenuniv.nl

Charlotte Vrendenbarg is sinds 1 april 2011 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht en Burgerlijk Procesrecht als promovendus.

Meer informatie over Charlotte Vrendenbarg

Charlotte Vrendenbarg (1981) is sinds april 2011 als PhD-candidate verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, secties Burgerlijk Procesrecht en Ondernemingsrecht. Charlotte studeerde Bedrijfsrecht aan de Universiteit Leiden. Na het behalen van haar bul in 2006 is Charlotte ruim 4 jaar werkzaam geweest als advocaat intellectueel eigendomsrecht in Amsterdam. 

Onderzoek

‘De proceskostenregel in IE-zaken - de implementatie, interpretatie en toepassing van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn in het Nederlands burgerlijk procesrecht’

Charlotte doet onderzoek naar de implementatie, interpretatie en toepassing van Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de "Richtlijn") in het Nederlands burgerlijk procesrecht. Het zwaartepunt van het onderzoek is de proceskostenregel van artikel 1019h Rv (die de implementatie vormt van artikel 14 Richtlijn), op grond waarvan de in het gelijk gestelde partij in procedures ter handhaving van IE-rechten een volledige (althans: reële) proceskostenvergoeding toegewezen kan krijgen. Deze regel levert een breuk op met het bestaande stelsel van forfaitaire proceskostenvergoedingen op grond van art. 237 e.v. Rv en het liquidatietarief, op basis waarvan meestal slechts een deel van de werkelijk gemaakte proceskosten wordt vergoed. Het onderscheid tussen de proceskostenvergoedingen in IE-zaken en gemene zaken leidt tot vele (principiële) vragen, evenals de implementatie, interpretatie en toepassing van (artikel 14 van de) Richtlijn in ons burgerlijk procesrecht in het algemeen.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden