Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Charlotte van Rooden

Research Trainee


Naam C.J. van Rooden BA

Werkzaam als onderzoeksassistent op het project '100 jaar Educatie, Cultuur en Wetenschap in Nederland' bij Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Research Trainee
Faculteit der Geesteswetenschappen
Onderwijs- en Studentzaken
Onderwijsadvies- en kwaliteitszorg

Geen relevante nevenwerkzaamheden