Universiteit Leiden

nl en

Charlotte de Roon

Onderzoeker / Voorzitter Universiteitsraad

Naam
C.J. de Roon MSc
Telefoon
+31 70 800 9586
E-mail
c.j.de.roon@fgga.leidenuniv.nl

Charlotte de Roon is voorzitter van de Universiteitsraad en werkt daarnaast aan een promotieonderzoek. Haar onderzoek beschrijft het functioneren van partijgebonden politieke jongerenorganisaties. De participatie van allerlei groepen burgers, waaronder jongeren, in de politieke besluitvormingsprocessen wordt als cruciaal gezien voor een goed functionerende democratie. Er bestaan in deze tijd zowel zorgen over de veranderende participatie van jongeren als het functioneren van politieke partijen. Een studie van politieke jongerenorganisaties kan hier nieuw perspectief op bieden.

Meer informatie over Charlotte de Roon

Charlotte de Roon heeft Psychologie en Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2011 studeerde zij af binnen de richting Social & Organisational Psychology, en een jaar later binnen Politics & Bureaucracy, onderdeel van Public Administration. Sinds december 2011 is zij verbonden aan het Dual PhD Centre van de Faculteit Governance and Global Affairs. Als onderzoeker was ze betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten, het opleidingsprogramma en de begeleiding van duale promovendi van het centrum. Daarnaast was ze voorzitter van het Promovendi Netwerk Nederland en nam ze zitting in de Universiteitsraad namens de partij PhDoc. Momenteel is ze voorzitter van de Universiteitsraad.

Daarnaast werkt zij zelf aan een duaal promotieonderzoek. Het onderzoek geeft een beschrijving van het functioneren van partijgebonden politieke jongerenorganisaties. De participatie van allerlei groepen burgers, waaronder jongeren, in de politieke besluitvormingsprocessen wordt als cruciaal gezien voor een goed functionerende democratie. Er bestaan in deze tijd zowel zorgen over de veranderende participatie van jongeren als het functioneren van politieke partijen. Een studie van politieke jongerenorganisaties kan hier nieuw perspectief op bieden. Het onderzoeksproject wil, door middel van een vergelijkende organisatiestudie, het functioneren van politieke jongerenorganisaties in beeld brengen en analyseren of politieke jongerenorganisaties een vernieuwende brug kunnen slaan tussen jongeren en de conventionele politiek.

Onderzoeker

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA The Hague
Kamernummer A3.04

Contact

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B49

Contact

Voorzitter Universiteitsraad

  • Bestuursbureau
  • Alg. Bestuurlijke en Juridische Zaken
  • Algemeen Bestuurlijke Zaken

Werkadres

Oude UB
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Kamernummer B.3.01

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie