Universiteit Leiden

nl en

Charlotte de Roon

Onderzoeker/Duale Promovendus

Naam
C.J. de Roon MSc
Telefoon
+31 70 800 9586
E-mail
c.j.de.roon@fgga.leidenuniv.nl

Werkzaam als onderzoeker en duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Werktitel proefschrift: 'Partisan and Nonpartisan Political Youth Associations in Western Democracies'.

Meer informatie over Charlotte de Roon

Charlotte de Roon heeft Psychologie en Bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. In 2011 studeerde zij af binnen de richting Social & Organisational Psychology, en een jaar later binnen Politics & Bureaucracy, onderdeel van Public Administration. Sinds december 2011 is zij verbonden aan het Dual PhD Centre van de Faculteit Governance and Global Affairs. Als onderzoeker is ze betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten, het opleidingsprogramma en de begeleiding van duale promovendi van het centrum. Daarnaast neemt ze zitting in de Universiteitsraad namens de partij PhDoc.

Tevens werkt zij zelf aan een duaal promotieonderzoek. Het onderzoek geeft een beschrijving van het functioneren van twee verschillende vormen van politieke jongerenorganisaties: partijgebonden en –ongebonden organisaties. De participatie van burgers in de politieke besluitvormingsprocessen wordt als cruciaal gezien voor een goed functionerende democratie. Jongeren krijgen hierbij specifiek de aandacht, omdat zij in afnemende mate betrokken zouden zijn bij de conventionele politiek. Hoewel individuele uitingsvormen van politieke participatie veel onderzocht worden, wordt het sociale, collectieve aspect van politieke participatie veelal genegeerd. Dit terwijl jongerenorganisaties een belangrijke rol kunnen spelen als participatory vehicles. Het onderzoeksproject wil, door middel van een vergelijkende organisatiestudie, deze potentie in beeld brengen.

Onderzoeker/Duale Promovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Centrum Regionale Kennisontwikkeling

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.04

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden