Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Caroline Murre

Communicatiemedewerker


Naam C.J. Murre MSc
Telefoon +31 71 527 7101
E-mail c.j.murre@law.leidenuniv.nl

Caroline houdt zich bezig met de Bachelor- en Masterwerving van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar taken zijn o.a.:

- Organisatie voorlichtingsevenementen: Open dagen, Proefstudeerdagen, meeloopdagen en Masterdagen
- Facultaire evenementen: Opening van het facultaire jaar, Bachelorbuluitreikingen en de nieuwjaarsborrel
- Bachelorbrochures
- Bachelor-en Masterwebsite
- Aansturing Studentambassadeurs

Geen relevante nevenwerkzaamheden