Universiteit Leiden

nl en

Carolien Boender

Promovendus

Naam
C. Boender MA
Telefoon
+31 71 527 4142
E-mail
c.boender@hum.leidenuniv.nl

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Promovendus

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Institute for History
 • Vaderlandse Geschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 1.21

Contact

 • Boender C. (2019), Hoofdredactioneel, Transparant 30(1).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Boender C. (2019), The multiple uses of green space: Haarlem and the Haarlemmerhout in the eighteenth century. In: Clark P., Menjot D. (red.) Subaltern City? Alternative and peripheral Urban Spaces in the Pre-modern Period / La ville subalterne? Espaces urbains 'subalterne' et périphériques à l'époque pré-industrielle. Turnhout: Brepols.boekdeel
 • Boender C. & Smit D.E.J. (2018), Erfgoed in het Revolutietijdvak: archieven, musea en collecties.congresbijdrage
 • Boender C. (2018), Het erfgoed van de Haarlemse gilden na hun afschaffing, 1796-1832. Den Haag: Erfgoed in het Revolutietijdvak: archieven, musea en collecties.congresbijdrage
 • Boender C. (2018), 'Old Citizenry' in a New State: Civic Militias and Political Crises in Haarlem and Groningen in the First Half of the Nineteenth Century, BMGN: Low Countries Historical Review 133(3): 24-47.artikel in een tijdschrift
 • Boender C. (2018), Hoofdredactioneel, Transparant 29(3).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Boender C. (2018), Hoofdredactioneel, Transparant 29(4).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Boender C. (2018), Keetje Hodshon (1768-1829) Bespreking van: Maarten Hell | Els Kloek (2017) Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd, Holland. Historisch tijdschrift .boekbespreking
 • Petterson A.F. & Boender C. (2018), Op een voetstuk. Herdenken in Holland, Holland. Historisch tijdschrift 50(1): 81-89.artikel in een tijdschrift
 • Boender C. (2018), ‘Slachtoffers der volkszaak’: de herdenking van de ‘kiesrechtdoden’ gevallen te Borgerhout in 1893, Heemkundig handboekje voor de Antwerpse regio (2).artikel in een tijdschrift
 • Boender C. (2018), Vroegmoderne natiebeelden Bespreking van: Lotte Jensen (2016) Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit, 1648-1815, Tijdschrift voor Geschiedenis 131(1): 177-179.boekbespreking
 • Boender C. (2015), Stedelijk patriottisme: Haarlem als centrum van de kosmos. In: Aerts Remieg, Deneckere Gita (red.) Het (On)Verenigd Koninkrijk, een politiek experiment in de Lage Landen, 1815-1830>2015. Brussel.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie