Universiteit Leiden

nl en

Carel Stolker

Voormalig Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur/emeritus hoogleraar Privaatrecht

Naam
Prof.mr. C.J.J.M. Stolker
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
c.j.j.m.stolker@leidenuniv.nl

Carel Stolker (Leiden, 23 juni 1954) was van 8 februari 2013 t/m 7 februari 2021 rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Stolker is ook emeritus hoogleraar privaatrecht.

Meer informatie over Carel Stolker

Nieuwsartikelen

Zie voor meer informatie

Carel Stolker (Leiden, 23 juni 1954) was van 8 februari 2013 t/m 7 februari rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden. Stolker is ook emeritus hoogleraar privaatrecht. Hij was tevens rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en is nog raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Wetenschappelijke loopbaan

Carel Stolker studeerde in Leiden, en startte zijn wetenschappelijke loopbaan in 1979 bij de afdeling burgerlijk recht van de Universiteit Leiden. Hij doceerde daar het vermogensrecht, waaronder het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en gezondheidsrecht. Hij gaf veel postacademisch onderwijs aan advocaten, notarissen, rechters en bedrijfsjuristen. In 1988 promoveerde hij op een rechtsvergelijkend proefschrift over medische aansprakelijkheid bij de hoogleraren Hans Nieuwenhuis en Bernard Sluijters (Aansprakelijkheid van de arts, Kluwer). In 1991 doceerde hij aansprakelijkheidsrecht aan University of California Hastings College of the Law, in San Francisco. In 1996 werd hij benoemd tot hoogleraar.

Publicaties

Stolkers oratie ging over de opkomst van een claimcultuur in Nederland en Europa. Hij schreef voorts over uiteenlopende privaatrechtelijke en wetenschapsfilosofische onderwerpen in nationale en internationale tijdschriften, onder andere over de onderwerpen Wrongful Birth en Wrongful Life. Samen met Anneleen Broekhuijsen schreef hij het boek Geneesmiddelen en aansprakelijkheid (Kluwer, 1986). In 1989 verscheen Van arts naar advocaat (Boom, Scheltema & Holkema/Kluwer), over de juridische en maatschappelijke oorzaken van de Amerikaanse claimcultuur en wat daarvan voor Europa te leren zou zijn.

Stolker was redacteur van verschillende interdisciplinaire bundels, zoals Ramp en recht, Beschouwingen over rampen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (2001, met prof. Muller), Beginselen van behoorlijk rampenonderzoek (2002, opnieuw met onder anderen prof. Muller), Contractvrijheid (1999, met prof. Hartlief) en Over de grenzen van strafrecht en burgerlijk recht (1995, met prof. Hol). Veel publicaties betroffen ook het productaansprakelijkheidsrecht. Zijn bijzondere aandacht bleef ook het civiele gezondheidsrecht houden waarover hij veel schreef en doceerde.

In 2003 hield Stolker in Leiden de universitaire diesrede over de rechtsgeleerdheid als wetenschappelijke discipline (“Ja, geléérd zijn jullie wel!” Over de status van de rechtswetenschap). Die oratie markeerde de start van een debat onder Nederlandse juristen over de grondslagen van hun discipline.

Dit debat resulteerde tien jaar later in zijn boek over rechtenfaculteiten wereldwijd: Rethinking the Law School– Education, Research, Outreach & Governance (Cambridge University Press 2014). Dat boek is gebaseerd op zijn ervaringen als docent, onderzoeker en bestuurder. In de aanloop naar zijn rectoraat in 2013 voegde hij hoofdstukken toe over de grote uitdagingen voor de moderne onderzoeksuniversiteit, en over de vraag hoe universiteiten het beste bestuurd kunnen worden.

In zijn diesredes als rector gaf Stolker aandacht aan de rol van de universiteit in de moderne samenleving, bijv over ‘science diplomacy’, academische vrijheid, en interdisciplinaire samenwerking.

Stolker is lid van de Redactieraad van de wettenreeks Tekst & Commentaar en hoofdredacteur van de losbladige serie Onrechtmatige Daad. Aan beide uitgaven schrijft hij ook mee.

Bestuurlijke functies

Stolker vervult al lang bestuurlijke functies, binnen de universiteit en daarbuiten. Vanaf 1997 was hij hoogleraar-directeur van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek van de Leidse rechtenfaculteit, en daarna, vanaf 2001, vicedecaan voor het onderzoek. Hij was decaan van de Leidse rechtenfaculteit van 2005 tot 2011. Van 2013 tot 2021 was hij rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden. Hij volgde prof. Paul van der Heijden op, en werd op zijn beurt opgevolgd door prof. Hester Bijl (rector magnificus) en Annetje Ottow (bestuursvoorzitter).

Hij bekleedde tal van wetenschappelijke (NWO), maatschappelijke en beleidsmatige functies. Zo was hij van 2011-2016 lid van de Raad van Bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO), en was hij respectievelijk lid (2005) en vicevoorzitter (2010) van twee visitatiecommissies van de Nederlandse rechtspraak.

Verder was hij bijvoorbeeld lid van de raad van toezicht van het Nationaal Museum van Wereldculturen (Volkenkunde, Tropenmuseum en Afrikamuseum).

Stolker is in februari 2016 benoemd tot lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 

Afscheid

Op 8 februari 2021 ging Stolker met emeritaat. Bij zijn afscheid van de universiteit werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Van zijn oud-collega’s ontving hij een liber amicorum, Cum Suis (2021), met bijdragen over zijn wetenschappelijk en zijn bestuurlijke werk. Veel aandacht is er voor de rol van de wetenschap en de universiteit in de samenleving.

Voormalig Rector Magnificus & Voorzitter van het College van Bestuur/emeritus hoogleraar Privaatrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Publicaties

 • External Advisory Board UNA Europa Association (Leuven) Lid
 • NIAS-Lorentz Adviesraad Voorzitter
 • Raad van Commissarissen Leiden & Partners Lid
 • Rijksmuseum van Oudheden Voorzitter Raad van Toezicht
 • Sleutelstad.nl Lid Raad van Advies
 • Gerechtshof 's-Hertogenbosch Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Hoofdredacteur onrechtmatige daad (losbladig)
 • Tekst & Commentaar Lid redactie (raad)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.