Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

C.A.M. Marijnen


Naam Prof.dr. C.A.M. Marijnen
Telefoon +31 71 526 1539
E-mail c.a.m.marijnen@lumc.nl
commissie GE masterclass
lid programma
Dutch Colorectal Cancer Group
Bestuurslid
European Society for Radiotherapy and Oncology
Board member
Holland PTC
Directielid
Koninging Wilhelmina Fonds
Lid Commissie Klinische Studies
Koninging Wilhelmina Fonds
Lid wetenschappelijke raad
landelijke werkgroep GE tumoren
Voorzitter
Leerboek Oncologie Bohn Stafleu
Redactielid
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
Voorzitter wetenschapscommissie
richtlijn colorectaal carcinoom
Voorzitter