Universiteit Leiden

nl en

C.A.M. Marijnen

Naam
Prof.dr. C.A.M. Marijnen
Telefoon
+31 71 526 1539
E-mail
c.a.m.marijnen@lumc.nl

 

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 4
 • Klinische Oncologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer K1-P

Contact

 • commissie GE masterclass lid programma
 • Dutch Colorectal Cancer Group Bestuurslid
 • European Society for Radiotherapy and Oncology Board member
 • Holland PTC Directielid
 • Koninging Wilhelmina Fonds Lid Commissie Klinische Studies
 • Koninging Wilhelmina Fonds Lid wetenschappelijke raad
 • landelijke werkgroep GE tumoren Voorzitter
 • Leerboek Oncologie Bohn Stafleu Redactielid
 • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie Voorzitter wetenschapscommissie
 • richtlijn colorectaal carcinoom Voorzitter