Universiteit Leiden

nl en

Bert-Jan Buiskool

Senior Onderzoeker

Naam
Drs. B. Buiskool
Telefoon
+31 71 527 3418
E-mail
b.buiskool@plato.leidenuniv.nl

Korte CV Bert-Jan Buiskool

Bert-Jan Buiskool heeft meer dan 16 jaar (beleids)onderzoekservaring. Hij was betrokken bij meer dan 120 evaluatie- en onderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers, zoals Nederlandse ministeries, regionale overheden, sectororganisaties, maar ook internationale opdrachtgevers zoals de Europese Commissie, Europese agentschappen, ILO, UNESCO, en de OESO.

Hij is een expert op het gebied van leven lang leren, beroeps- en volwassenenonderwijs, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, werkplekleren, leercultuur, actief arbeidsmarktbeleid en Europees beleid. Daarnaast was Bert-Jan verantwoordelijk voor diverse monitor- en evaluatieonderzoeken. Binnen PLATO houdt hij zich bezig met projecten rond organisatieleren, interprofessioneel leren, oefenen in de rampenbestrijding en politiestudies.

Hij is bestuurslid van het Platform Learn for Life, ambassadeur van EPALE, lid van de Rekenkamer van gemeente Deventer, managing partner van Ockham IPS (Institute for Policy Support) en maakt hij als senior onderzoeker deel uit van het Plato-Ockham IPS onderzoeksteam bij PLATO, Universiteit Leiden. Bert-Jan heeft Sociale Geografie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Senior Onderzoeker

  • PLATO

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A13

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.