Universiteit Leiden

nl en

Bas Leeuw

Universitair docent

Naam
Mr.dr. B.J.G. Leeuw
Telefoon
+31 71 527 8509
E-mail
b.j.g.leeuw@law.leidenuniv.nl

Bas Leeuw is per 1 oktober 2011 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Bas Leeuw

Algemeen

Bas Leeuw is per 1 oktober 2011 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Hij studeerde van 2001 tot 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en studeerde daar in 2007 af in de masterrichting strafrecht. Naast zijn werkzaamheden op de Universiteit is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland.

Onderzoek

In Rotterdam heeft Bas Leeuw onderzoek verricht in het kader van zijn promotieonderzoek over de vraag naar de meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet. In het kader van zijn promotieonderzoek heeft Bas drie maanden als Visiting Research Student doorgebracht aan de University College London (UCL). Op 13 juni 2013 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Grondwet en eerlijk proces. een onderzoek naar de eventuele meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet.'

Onderwijs

Bas Leeuw verzorgt hoorcolleges in het kader van het vak Criminal Justice, Human Rights and EU Criminal Law in de Criminal Justice master en in het kader van het vak Formeel strafrecht CE. Daarnaast is hij coördinator en één van de werkgroepdocenten van het vak Inleiding strafrecht.

Hij de tevens de stagecoördinator bij de Afdeling straf- en strafprocesrecht.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C121

Contact

 • Crijns J.H., Leeuw B.J.G. & Wermink H.T. (2016), Pre-trial detention in the Netherlands. Legal principles versus practical reality Meijers-reeks nr. 265. The Hague: Eleven international publishing.rapport
 • Crijns J.H., Leeuw B.J.G. & Wermink H.T. (2016), De voolopige hechtenis in Nederland, Strafblad 14(3): 206-214.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Lent L. van & Leeuw B.J.G. (2016), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en delinkwent 46(3): 159-173.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G. & Lent L. van (2016), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en delinkwent 46(9): 762-765.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G. & Uzman J. (2015), Constitutionele groeipijn: het Verenigd Koninkrijk voor, tijdens en na de Commission on a Bill of Rights, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 6(2): 162-178.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G. & Lent L. van (2015), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en delinkwent 45(3): 188-198.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G. (2014), Toepassing van artikel 6 EVRM in Nederland: de Hoge Raad als 'loyale' partner van Straatsburg? HR 1 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:770. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 199-205.boekdeel
 • Leeuw B.J.G. & Lent L. van (2014), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en Delinkwent 44(3): 239 - 244.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G. & Lent L. van (2014), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en delinkwent 44(9): 717-726.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G. (2013), Grondwet en eerlijk proces: Een onderzoek naar de eventuele meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. Promotor(en) en Copromotor(en):Mevis P.A.M.dissertatie
 • Leeuw B.J.G. & Lent L. van (2013), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en Delinkwent 43(3): 169-171.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G. & Lent L. van (2013), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en delinkwent 43(9): 716-722.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G., Rammelt & J. (2012), Advancing Defence Rights: Survey of defence lawyers in the EU on the protection of defence rights in Europe.rapport
 • Leeuw B.J.G. & Lent L. van (2012), Rubriek Rechtspraak EHRM, Delikt en Delinkwent 42(9): 601-603.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G., Mevis & P.A.M. (2011), Grondwettelijk recht op eerlijk proces en toegang tot de rechter: goede aanzet, maar ook gemiste kans, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2(2): 140-151.artikel in tijdschrift
 • Leeuw B.J.G., Mevis, P.A.M.; Lange & R. de (2009), Grondwet en het recht op een eerlijk proces: Algemene verkenning en uitwerking voor het strafrecht. Alphen aan den Rijn: Kluwer.rapport
 • Rechtbank Noord-Holland Rechter-plaatsvervanger
 • Fair Trials Lid, Legal Experts Advisory Panel
 • Kluwer Lid, Deelredactie EVRM, Delikt en Delinkwent
 • Onderzoekschool Rechten van de Mens Senior researcher
 • Euromos Bestuurslid
 • NJCM Lid werkgroep Strafrecht