Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Bas Leeuw

Universitair docent

Naam Mr.dr. B.J.G. Leeuw
Telefoon +31 71 527 8509
E-mail b.j.g.leeuw@law.leidenuniv.nl

Bas Leeuw is per 1 oktober 2011 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie Bas Leeuw

Algemeen

Bas Leeuw is per 1 oktober 2011 in dienst getreden bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Hij studeerde van 2001 tot 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en studeerde daar in 2007 af in de masterrichting strafrecht. Naast zijn werkzaamheden op de Universiteit is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland.

Onderzoek

In Rotterdam heeft Bas Leeuw onderzoek verricht in het kader van zijn promotieonderzoek over de vraag naar de meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet. In het kader van zijn promotieonderzoek heeft Bas drie maanden als Visiting Research Student doorgebracht aan de University College London (UCL). Op 13 juni 2013 is hij gepromoveerd op het proefschrift 'Grondwet en eerlijk proces. een onderzoek naar de eventuele meerwaarde van het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Nederlandse Grondwet.'

Onderwijs

Bas Leeuw verzorgt hoorcolleges in het kader van het vak Criminal Justice, Human Rights and EU Criminal Law in de Criminal Justice master en in het kader van het vak Formeel strafrecht CE. Daarnaast is hij coördinator en één van de werkgroepdocenten van het vak Inleiding strafrecht.

Hij de tevens de stagecoördinator bij de Afdeling straf- en strafprocesrecht.

Rechtbank Noord-Holland
Rechter-plaatsvervanger
Fair Trials
Lid, Legal Experts Advisory Panel
Kluwer
Lid, Deelredactie EVRM, Delikt en Delinkwent
Onderzoekschool Rechten van de Mens
Senior researcher
Euromos
Bestuurslid
NJCM
Lid werkgroep Strafrecht