Universiteit Leiden

nl en

Bas Knapp

Assessor

Naam
J.B. Knapp
Telefoon
+31 71 527 7621
E-mail
assessor@law.leidenuniv.nl

Bas Knapp is assessor van het faculteitsbestuur tijdens het collegejaar 2017-2018.

Meer informatie over Bas Knapp

Bas Knapp is assessor van het faculteitsbestuur tijdens het collegejaar 2017-2018.

De assessor is tevens de voorzitter van de Leidse juridische en criminologische studieverengingen en roept deze maandelijks bijeen.

Op facultair niveau onderhoudt hij contacten met studenten en studieverenigingen, neemt hij, naast het bestuursoverleg, deel aan het overleg van de Wetenschappelijke Directeuren en houdt zitting op vergaderingen van verscheidene organen binnen de faculteit, zoals het Onderwijsbestuur en de gezamenlijke Opleidingscommissie. Tevens is hij lid van de klachtencommissie en voert regelmatig overleg met de studieadviseurs.

Op universitair niveau is hij actief binnen het Leids Assessoren Overleg (LAssO) en is hij medeverantwoordelijk binnen de werkgroepen Studentenportal en Van Bergen Fonds Juryprijs en de stuurgroepen ICTO en App voor Studenten.

Op landelijk niveau onderhoudt hij contact met de assessoren van alle universiteiten.

Taken assessor

  • Studenten, studentenvoorzieningen, studentenvoorlichting, klachtenafhandeling
  • Studieverenigingen, NOVUM
  • Intermediair studenten -  faculteit op de gebieden onderwijs, onderzoek en organisatie
  • Diversiteit

Assessor

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Stafdienst Bedrijfsvoering
  • Faculteitsbestuur

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

  • Opgenomen in intern register

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie