Universiteit Leiden

nl en

Bart-Jan Heine

Naam
J.A.H. Heine MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.a.h.heine@fsw.leidenuniv.nl

Bart-Jan Heine is sinds februari 2011 als promovendus verbonden aan het instituut Politieke Wetenschap. Hij heeft eerder een jaar als beleidsonderzoeker gewerkt bij Research voor Beleid. In 2007 behaalde hij een bachelorgraad in de Sociale Geografie, gevolgd door een onderzoeksmaster Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht in 2009.

Hij doet aan het instituut onderzoek binnen het profileringsgebied ‘Political Legitimacy’. Zijn promotieonderzoek richt zich op de legitimiteit van politieke spelregels in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Zijn onderzoeksinteresses bestaan onder andere uit legitimiteit, consensusdemocratie, verzuiling en ontzuiling en polarisatie binnen de politiek.

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

  • Heine J.A.H. & Koopman B. (2014), Christendemocratische grenzen aan de technologische beheersing van het nieuwe leven, Christen Democratische Verkenningen Lente ed.: 82-91.artikel in een tijdschrift
  • Bouteca N. & Heine J.A.H. (2014), Het compromis 2.0. De meerwaarde van het uitruilprincipe voor de Nederlandse en Belgische politiek, Res Publica 56(3): 367-383.'refereed' artikel in een tijdschrift
  • Koopman B., Heine J.A.H. & Van der Valk J. (2013), Het precaire evenwicht tussen zelfbeschikking en menselijke waardigheid, Podium voor bio-ethiek 20(3): 14-17.artikel in een tijdschrift
  • Ten Napel H.M.T.D., Heine J.A.H. & Veldwijk J.V. (2013), Kabinetsformatie 2012: Voltooide parlementarisering?, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 4(4): 307-331.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
  • Heine J.A.H. (2011), Menselijke waardigheid in de christendemocratische traditie: Een parlementaire terugblik op medisch-ethische debatten, Christen Democratische Verkenningen 31(4): 59-66.artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie