Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Bart-Jan Heine

Naam J.A.H. Heine MSc
Telefoon +31 71 527 2727
E-mail j.a.h.heine@fsw.leidenuniv.nl

Bart-Jan Heine is sinds februari 2011 als promovendus verbonden aan het instituut Politieke Wetenschap. Hij heeft eerder een jaar als beleidsonderzoeker gewerkt bij Research voor Beleid. In 2007 behaalde hij een bachelorgraad in de Sociale Geografie, gevolgd door een onderzoeksmaster Bestuurskunde en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht in 2009.

Hij doet aan het instituut onderzoek binnen het profileringsgebied ‘Political Legitimacy’. Zijn promotieonderzoek richt zich op de legitimiteit van politieke spelregels in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Zijn onderzoeksinteresses bestaan onder andere uit legitimiteit, consensusdemocratie, verzuiling en ontzuiling en polarisatie binnen de politiek.

Geen relevante nevenwerkzaamheden