Universiteit Leiden

nl en

Astrid Kraal

Naam
Drs. A. Kraal
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.kraal@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Astrid Kraal studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Toegepaste Taalkunde.  Naar haar afstuderen ging ze werken bij de CED-Groep in Rotterdam. Ze werkte aan de ontwikkeling van diverse lesmethodes voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, o.a. op het gebied van Nederlands (als tweede taal) en taalgericht vakonderwijs.

In 2003 kreeg ze de leiding over een project dat het begrijpend leesonderwijs effectiever en aantrekkelijker moest maken. Nieuwsbegrip werd ontwikkeld, een innovatieve methode voor begrijpend lezen gebaseerd op de actualiteit. Inmiddels is Nieuwsbegrip de meest gebruikte methode voor begrijpend lezen in het basisonderwijs.

Astrid Kraal is sinds 2012 werkzaam als promovenda bij het Brain and Education Lab, Universiteit Leiden.

CV Astrid Kraal (2014)

Onderzoek

Het project ‘Teksten waar je van leert’, heeft onder andere als doel te onderzoeken hoe het komt dat sommige kinderen moeite hebben met het begrijpen van teksten, hoe deze kinderen hierbij geholpen kunnen worden en hoe teksten zodanig geschreven kunnen worden dat kinderen er optimaal van kunnen leren.

Relevante links

Promotor

 

Zie Engelstalig profiel Astrid Kraal

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie