Universiteit Leiden

nl en

Arianne van der Wal

Gastmedewerker

Naam
Dr. A.J. van der Wal
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.j.van.der.wal@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8704-1662

Loopbaan

Arianne studeerde klassieke zang en fysische geografie alvorens zij zich tot de psychologie wendde. Zij voltooide de onderzoeksmaster Sociale Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (cum laude), resulterend in een wetenschappelijke publicatie over de effecten van natuur op mensen hun toekomst gericht handelen.

Vervolgens promoveerde Arianne binnen het Center for Marketing Leadership, een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en het marketing adviesbureau VODW, waar zij onderzoek deed naar marketing strategieën die het duurzame gedrag van consumenten bevordert.

Arianne werkt nu als universitair docent aan de Universiteit Leiden, waar zij in samenwerking met externe partijen als Gemeente Leiden, Energy Guards en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen onderzoek doet naar duurzaam gedrag.

Onderzoek

In haar onderzoek richt Arianne zich op de centrale vraag: Wat motiveert en weerhoudt mensen ervan om duurzaam gedrag te vertonen? Om vervolgens de antwoorden op deze vragen te kunnen vertalen naar concrete en gepaste oplossingen die voor de samenwerkende externe partijen makkelijk toe te passen zijn in de praktijk.

Onderwerpen/Projecten:

   - Afkoppeling van het gasnet
   - Vergroening van tuinen
   - Klimaatadaptatie-effect van het Singelpark
   - Dierentuinen en duurzaamheid
   - Communicatiestrategieën voor de energietransitie

 Zie ook Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag

Onderwijs

 - Coördinator en docent van Psychology of Selling & Advertising
 - Coördinator en docent van Economic Consumer Psychology
 - Docent van Environmental Psychology
 - Master thesis- en stagebegeleider
 - Mentor

Beurzen

Transformative Consumer Research (2014)
Amsterdam Global Change Institute (2013)

Prijzen

Finalist ABRI Best PhD Paper Award (2016)
Student Talent Award (2003)

Relevant Links

LinkedIn
Website KCPEG 

Gastmedewerker

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.