Universiteit Leiden

nl en

Anouk Bosma

Gast

Naam
Dr. A.Q. Bosma
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.q.bosma@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1841-5194

Anouk Bosma is als Universitair Docent Criminologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. In haar onderzoek richt zij zich met name op detentie en resocialisatie van (ex-)gedetineerden.

Meer informatie over Anouk Bosma

Algemeen

Anouk (1985) heeft de bachelor orthopedagogiek en de minor jeugd, criminaliteit en beleid afgerond aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend heeft zij in 2009 de master forensische orthopedagogiek afgerond (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam. 

Van september 2009 tot juni 2010 is zij als junior onderzoeker verbonden geweest aan het Kohnstamm Instituut (UvA), waar zij een procesevaluatie heeft uitgevoerd naar een leerstraf voor jeugdige delinquenten. 

Met ingang van juni 2010 is zij vervolgens in dienst getreden van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Zij is begonnen als onderzoekscoördinator van het Prison Project, Een grootschalig onderzoek naar de effecten van detentie in Nederland. Vervolgens deed zij promotieonderzoek naar de toepassing en effectiviteit van een resocialisatieprogramma uitgevoerd in Nederlandse Gevangenissen.

Onderzoek

Anouk is betrokken bij het Prison Project, en richt zich voornamelijk op detentie en resocialisatie van (ex-)gedetineerden. Daarnaast is Anouk als senior onderzoeker betrokken bij de Life in Custody [LIC] study, een onderzoek dat het Instituut Strafrecht & Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit survey-onderzoek beoogt de relatie tussen het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden in kaart te brengen, evenals de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor de gedetineerden tijdens detentie en na detentie in alle Nederlandse gevangenissen.

Onderwijs

Anouk is als coördinator betrokken bij het vak Uitzonderlijk Geweld, en Policy Evaluation (beide in de masterfase) en begeleidt studenten bij hun Bachelor- en Masterscriptie.

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.