Universiteit Leiden

nl en

Annet Pauwelussen

Docent

Naam
Dr. A.P. Pauwelussen MSc MA
Telefoon
+31 71 527 3839
E-mail
a.p.pauwelussen@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Annet Pauwelussen is docent aan het Intituut voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en geeft daarnaast les aan het Leiden University College in Den Haag. Zij behaalde een MA diploma in Culturele Anthropology in Leiden, en een MSc diploma in Internationale Ontwikkelingsstudies (cum laude) aan de Wageningen Universiteit. In 2017 promoveerde Annet cum laude in Antropologie van Ontwikkeling en Verandering aan de Universiteit Wageningen met haar proefschrift ‘Amphibious Anthropology: Engaging with Maritime Worlds in Indonesia’. Voor haar promotie-onderwoek verwierf zij een beurs van de Wageningen School of Social Sciences. 

Voor haar promotieonderzoek verbleef Annet twintig maanden in een maritieme regio in Indonesië. Door het volgen en beschrijven van de reizen, praktijken en verhalen van onder andere zee-nomaden, bomvissers, milieubeschermers, en handelaren onderzocht Annet de verschillende manieren waarop mensen hun relatie met de zee ervaren, begrijpen en organiseren. Daarbij stuitte zij op uiteenlopende ideeën over hoe de wereld werkt, welke entiteiten daarin een rol spelen, en hoe wij als mensen daarmee verbonden zijn. Het (h)erkennen van zulke ontologische diversiteit is een cruciale stap in het effectief samenwerken met maritieme gemeenschappen over duurzaam beheer van zee- en kustgebieden. 

Annet’s theoretische interesses liggen op het interdisciplinare snijvlak van Culturele Antropologie, STS en sociale geografie, en zij combineert in haar werk inzichten uit Deleuziaanse filosofie, politieke ecologie, ANT en multispecies etnografie. 

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich in brede zin op de diverse manieren mensen hun natuurlijke omgeving kennen, ervaren en waarderen, met een specifieke interesse in de mens-zee en mens-water relatie, en culturele diversiteit en ongelijkheid in huidige projecten voor natuurbescherming en duurzame ontwikkeling. Hoe is samenwerking en dialoog mogelijk in situaties waarin verschillende kosmologieën en kennis- en/of waardesystemen botsen, zoals in conflicten over het beheer van natuurlijke hulpbronnen. In deze context gaat mijn onderzoeksinteresse uit naar o.a. zeevarende mensen, zoals handelaren, vissers en zee-nomaden in Zuidoost Azie n hoe hun translokale netwerken en bewegingen de op het land gebaseerde aannames over ontwikkeling en goed bestuur uitdagen of zelfs op zijn kop zetten. 

Andere interessegebieden zijn omgaan met klimaatverandering (met name water-gerelateerde veranderingen zoals overstromingen, zeespiegelstijging), mens-dierrelaties, en het beheer van werelderfgoed De Waddenzee.

Beurzen

  • 2011-2015 WASS (Wageningen School of Social Sciences) individuele beurs voor promotieonderzoek
  • 2012 WASS International Travel Grant

Prijzen

  • 2012 MARE (Center for Maritime Research) best PhD conference paper award

Betrokken promotoren

  • Prof em. dr L.E. (Leontine) Visser
  • Dr. Ir. G.M (Gerard) Verschoor

Relevante links

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut CA/Ontwikkelingssociologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A29

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie