Universiteit Leiden

nl en

Annemarie Abbing

Duale promovendus/gast

Naam
Drs. A.C. Abbing
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
a.c.abbing@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Effecten en werkingsmechanismen van kunstzinnige therapie; case studies en vergelijkend onderzoek bij verschillende indicaties'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Annemarie Abbing

Annemarie Abbing studeerde kunstzinnige therapie aan Hogeschool Leiden en aansluitend Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Als onderzoeker is ze verbonden aan het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Vanuit haar passie voor goede en verantwoorde zorg wil zij zich inzetten voor de verdere professionalisering en wetenschappelijke onderbouwing van de kunstzinnige therapie. 

Kunstzinnige therapie (KT) is een complexe interventie, waarin de interactie tussen en cliënt en kunstzinnig werk (beeldend, muziek of spraak/drama) en cliënt en therapeut centraal staat. Er is veel ervaringskennis onder therapeuten, maar het ontbreekt tot op heden aan evidence.  Door overheden, zorgverzekeraars, zorginstellingen wordt er toenemend om bewijzen van de werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van interventies en therapieën gevraagd. Ondanks grote waardering van cliënten en de in de praktijk vaak succesvol gebleken ervaringsdeskundigheid, is de KT nog te weinig in staat om voldoende wetenschappelijke bewijzen te kunnen overleggen. Belangrijke redenen van het gebrek aan goede wetenschappelijke bewijzen zijn onder meer: (1) een gebrek aan een goede infrastructuur: onvoldoende financiële middelen, onvoldoende goede onderzoekers, onvoldoende samenwerking en afstemming om goed onderzoek te doen; en (2) een onvoldoende aansluiten van de huidige evaluatie onderzoeksmethoden bij de veelal individu georiënteerde paramedische behandeling.

Dit voorgenomen promotieonderzoek is erop gericht om deze onderzoeksmethoden te optimaliseren voor gebruik bij kunstzinnige therapie en aansluitend door middel van goed onderzoek meer inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de therapie  en de mogelijke werkingsmechanismen  bij enkele indicaties, zoals adhd bij kinderen en angststoornissen bij volwassenen.

Duale promovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Neuropedagogiek en ontwikk. stoornissen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie