Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Anneke Boot

Buitenpromovendus


Naam J.S.M. Boot
Telefoon +31 71 527 1646
E-mail j.s.m.boot@hum.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Geschiedenis van het vakonderwijs in de stad Leiden'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Meer informatie Anneke Boot

Na haar werkzaamheden als docente Nederlands en de ministeries van OCW en OECD, heeft zij een deeltijd studie Geschiedenis aan de Universiteit Leiden gevolgd van 2011-2013. Daarna is zij begonnen aan haar PhD fase, binnen een onderzoekskader met het uitgangspunt de theorie van Wolf-Dietrich Greinert. Deze theorie onderscheidt drie modellen voor beroepsopleiding: het liberale marktmodel zoals zich dat in Engeland heeft ontwikkeld, het staats-bureaucratische model van Frankrijk en het traditionele corporatistische model van Duitsland. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek is of de ontwikkelingen in het Leidse beroepsonderwijs konden worden verklaard aan de hand van de drie prototypische modellen van Greinert. 

Buitenpromovendus
Faculteit der Geesteswetenschappen
Institute for History
Geschiedenis diversen
Contact
+31 71 527 1646
j.s.m.boot@hum.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden