Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Anne Hendrikx

Docent

Naam A.M.M. Hendrikx
Telefoon +31 71 527 1735
E-mail a.m.m.hendrikx@law.leidenuniv.nl

Anne Hendrikx studeerde civiel recht (LLM, 2013) aan de Universiteit Leiden en Business Studies (MSc, 2013) aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar afstuderen werd zij universitair docent bij het Instituut voor Privaatrecht,  Afdeling Burgerlijk Recht, van de Universiteit Leiden. Anne Hendrikx is als docente Burgerlijk recht en buitenpromovenda verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht en als professional support lawyer werkzaam bij Clifford Chance te Amsterdam.

Onderzoek

Anne Hendrikx werkt aan een proefschrift over de methoden en normen van contractsuitleg. Hoe wordt een overeenkomst uitgelegd? En hoe zou een overeenkomst uitgelegd behoren te worden? Het onderhavige onderzoek beoogt de gebruikte methoden en normen die van belang zijn bij de uitleg van overeenkomsten te identificeren. Het onderzoek zal mede rechtsvergelijkend van aard zijn, waarbij de gebruikte methoden en normen worden onderzocht in een internationaal perspectief (o.a. het Franse en Anglo-Amerikaanse recht). 

Anne Hendrikx is geïnteresseerd in het gehele vermogensrecht, met als zwaartepunt het contractenrecht.

Buitenpromovendus
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Privaatrecht
Civiel recht
Werkadres
Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex
Contact
+31 71 527 8586
Rechtspraak Contractenrecht (RCR)
Medewerker
Clifford Chance
Professional Support Lawyer