Universiteit Leiden

nl en

Anna van der Want

Onderzoeker

Naam
Dr. A.C. van der Want MA
Telefoon
+31 71 527 3308
E-mail
a.c.van.der.want@iclon.leidenuniv.nl

Anna van der Want is bij het ICLON werkzaam als postdoc onderzoeker en lerarenopleider. Ze heeft een achtergrond in de theologie, een lesbevoegdheid voor het vak levensbeschouwing en is gepromoveerd (2015) op een proefschrift over de identiteit van docenten in het voortgezet onderwijs, getiteld Teachers’ Interpersonal Role Identity.

Haar onderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van ervaren en beginnende docenten. De professionele ontwikkeling van ervaren docenten onderzoekt Anna in de context van Professionele Leergemeenschappen. Binnen het project over de Begeleiding van Startende Leraren richt het onderzoek zich op de begeleiders van startende leraren. Hoe professionaliseren deze begeleiders? Welke rol kan een professionele leergemeenschap hierbij spelen? Dit soort vragen komen in het onderzoek aan bod. Het onderzoek loopt tot september 2017. Voor meer informatie: www.bsl-zuidholland.nl

Het onderzoek naar de  professionele ontwikkeling van beginnende docenten richt zich op docenten binnen twee traineeships: Eerst de klas en Onderwijs Traineeship. Hierbij staat de professionele ruimte van de docenten binnen deze traineeships centraal. Welke ruimte krijgen deze beginnende docenten voor hun professionele ontwikkeling? Welke ruimte creëren docenten? Zijn er mogelijkheden om de school te ontwikkelen? Het onderzoek loopt tot december 2016.  Voor meer informatie: www.professioneleruimte.info

Onderzoeker

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Wassenaarseweg 62a
2333 AL Leiden
Kamernummer B2.38

Contact

 • Claessens L., van Tartwijk J., Pennings H., Want A.C. van der, Verloop N., den Brok P. & Wubbels T. (2016), Beginning and experienced secondary school teachers’ self- and student schema in positive and problematic teacher-student relationships, Teaching and Teacher Education 55: 88-99.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Want A.C. van der & Meirink J.A. (2016), Facilitating Effective teacher learning: The facilitator in a PLC.congresbijdrage (refereed)
 • Zwart R., Louws M.L., Zuiker I., Meirink J.A., Want A.C. van der, Schaap H., Oolbekkink H., Leeferink H. & Meijer P. (2016), Achieving teacher professional agency in three professional development contexts (Lezing).overig
 • Want A.C. van der, Meirink & J.A. (2016), De opbrengsten van een Professionele leergemeenschap (PLG) met begeleiders van startende leraren.congresbijdrage (refereed)
 • Schaap H., Meirink J.A., Oolbekkink H., Meijer P., Leeferink H., Zwart R. & van der Want A.C. (2016), Het vergroten van professionele ruimte van docenten bij professionele leergemeenschappen, promotiebeurzen en onderwijstraineeships/Eerst de Klas.congresbijdrage (refereed)
 • Want A.C. van der, Louws M., Meirink J.A. & Zwart R.C. (2016), Inrichten en benutten van professionele ruimte van leraren-in-opleiding in de school: een kwestie van geven en nemen?congresbijdrage (refereed)
 • Want A.C. van der, Brok P. den, Beijaard D., Brekelmans M., Claessens L.C.A. & Pennings H.J.M. (2015), Teachers' Interpersonal Role Identity, 59(4): 424-442.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Want A. van der, Meirink J.A., Ouden J.A.J. den & Bruns M. (2015), De PLG-begeleider en het begeleiden van een PLG Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4): 103-112.artikel in tijdschrift
 • Want A. van der (2015), Teachers' Interpersonal Role Identity (Dissertatie, Eindhoven School of Education, Eindhoven University of Technology). Eindhoven: Eindhoven University of Technology. Promotor(en) en Copromotor(en):Prof. dr. P. den Brok, Prof.dr. D. Beijaard, prof.dr. M. Brekelmans.dissertatie
 • Van der Want, A.C., Den Brok, P., Beijaard, D., Brekelmans, M. Claessens, L.C.A., & Pennings & H.J.M (2015), Identiteit in kaart brengen: De interpersoonlijke identiteitsrol. Leiden: Onderwijs Research Dagen.congresbijdrage (refereed)
 • Van der Want, A.C., Den Brok, P., Beijaard, D., Brekelmans, M. Claessens, L.C.A., & Pennings & H.J.M (2015), De veranderende interpersoonlijke identiteitsrol: een verkenning naar bevorderende factoren.congresbijdrage (refereed)
 • Want A.C. van der, Meirink J.A. & Ouden J. den (2015), Een professionele leergemeenschap voor begeleiders van startende leraren: de basis voor de ontwikkeling van een inductieprogramma.congresbijdrage (refereed)
 • Want A.C. van der, Meirink, Ouden J.A.J. den & Bruns M. (2015), De PLG-begeleider en het begeleiden van een PLG, Tijdschrift voor lerarenopleiders 36(4): 103-112.artikel in tijdschrift (refereed)

Geen relevante nevenwerkzaamheden