Universiteit Leiden

nl en

Anna van der Want

Onderzoeker

Naam
Dr. A.C. van der Want MA
Telefoon
+31 71 527 3308
E-mail
a.c.van.der.want@iclon.leidenuniv.nl

Anna van der Want is bij het ICLON werkzaam als postdoc onderzoeker en lerarenopleider. Ze heeft een achtergrond in de theologie, een lesbevoegdheid voor het vak levensbeschouwing en is gepromoveerd (2015) op een proefschrift over de identiteit van docenten in het voortgezet onderwijs, getiteld Teachers’ Interpersonal Role Identity.

Haar onderzoek richt zich op de professionele ontwikkeling van ervaren en beginnende docenten. De professionele ontwikkeling van ervaren docenten onderzoekt Anna in de context van Professionele Leergemeenschappen. Binnen het project over de Begeleiding van Startende Leraren richt het onderzoek zich op de begeleiders van startende leraren. Hoe professionaliseren deze begeleiders? Welke rol kan een professionele leergemeenschap hierbij spelen? Dit soort vragen komen in het onderzoek aan bod. Het onderzoek loopt tot september 2017. Voor meer informatie: www.bsl-zuidholland.nl

Het onderzoek naar de  professionele ontwikkeling van beginnende docenten richt zich op docenten binnen twee traineeships: Eerst de klas en Onderwijs Traineeship. Hierbij staat de professionele ruimte van de docenten binnen deze traineeships centraal. Welke ruimte krijgen deze beginnende docenten voor hun professionele ontwikkeling? Welke ruimte creëren docenten? Zijn er mogelijkheden om de school te ontwikkelen? Het onderzoek loopt tot december 2016.  Voor meer informatie: www.professioneleruimte.info

Onderzoeker

  • ICLON
  • Voortgezet Onderwijs
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B2.38

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden