Universiteit Leiden

nl en

Almut Breuer

Gastmedewerker

Naam
Mr.dr. A.C. Breuer
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.c.breuer@law.leidenuniv.nl

mr. dr. A.C. Breuer is universitair docent , verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Meer informatie over Almut Breuer

Opleiding

 • Duits belastingrecht, Fachhochschule für Finanzen Nordrhein-Westfalen, voltooid augustus 2000
 • Rechtsgeleerdheid, Universität zu Köln, voltooid juli 2004 (‚Prädikatsexamen‘)
 • European and International Tax Law, European Tax College (Universiteit van Tilburg/Katholieke Universiteit Leuven), voltooid september 2005 (cum laude)
 • Nederlands fiscaal recht, Universiteit van Amsterdam, voltooid december 2010 (cum laude)

 

Promotieonderzoek

Op 13 december 2013 gepromoveerd aan de Universität zu Köln op het proefschrift "Gewinntransfers im Recht der DBA”.

Promotor: Prof. Dr. J. Hey

 

Vaste medewerkerschappen

 • Annotator Highlights & Insights in European Taxation
 • Annotator Fiscal Tijdschrift FED
 • Docent PAO Belastingwetenschap
 • Docent LL.M. Unternehmensteuerrecht, Universität zu Köln
 • Docent International Tax Center Leiden
 • Docent Law Firm School

Gastmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Huiskers-Stoop E.A.M., Breuer A.C. & Nieuweboer M. (2022), Exchange of Information, Tax Confidentiality, Privacy and Data Protection from an EU Perspective, Erasmus Law Review 2022(2): 86-99. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C. (2021), Kroniek formeel Europees belastingrecht, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2021(1): TFB 2021/6. artikel in een tijdschrift
 • Huiskers-Stoop E.A.M., Nieuweboer M. & Breuer A.C. (2020), De Mandatory Disclosure Richtlijn: beschrijving en kritische analyse, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2020(167): 29-59 (TFO 2020/167.1). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 10 april 2020, nr. 19/01440, FED 2020,16/17; 9-14 (FED 2020/103 Kentekenparkeren, geen strijd met het recht op privacy (art. 8 EVRM en art. 10 Grondwet)). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 11 oktober 2019, nr. 18/04973, FED 2020,11; 3-7 (FED 2020/69 Hoogte griffierechten niet in strijd met het Unierechtelijke doeltreffendheidsbeginsel. Rechter heeft zelfstandige onderzoeksplicht of sprake is van een pleitbaar standpunt). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 20 december 2019, nr. 19/04515, FED 2020,11; 7-10 (FED 2020/70 Stapeling van wrakingsverzoeken; wraking van wrakingskamer, rolraadsheer en (waarnemend) griffier niet gehonoreerd). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 21 februari 2020, nr. 18/02169, FED 2020,15; 9-12 (FED 2020/96 Niet voldoen aan de toonplicht van art. 8 lid 8 Uitvoeringsregeling BPM leidt niet tot ontoelaatbaarheid van bewijs voor waardeverminderende omstandigheden noch tot verzwaring van de bewijslast). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 21 februari 2020, nr. 18/02853, FED 2020,15; 12-16 (FED 2020/97 Toonplicht van art. 8 lid 8 Uitvoeringsregeling BPM valt binnen de doelstelling van de delegatiebepaling en is als zodanig proportioneel en in lijn met het Unierecht. Geen verzwaring van de bewijslast als niet aan toonplicht wordt voldaan). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 5 juli 2019, nr. 18/01961, FED 2020,1; 6-10 (FED 2020/2 Bewijslast verschoonbaarheid termijnoverschrijding bezwaar tegen boetebeschikking, Hoge Raad gaat om). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: Hoge Raad 24 mei 2019, nr. 18/04658, FED 2019,24; 26-27 (FED 2019/154). annotatie
 • Breuer A.C. (2019), De invloed van het Europese recht op het formele belastingrecht anno 2019, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2019(5-6): TFB 2019/26. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., annotatie bij: Hoge Raad 18 januari 2019, nr. 18/01558, FED 2019,11: 10-11 (FED 2019/75). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: Hoge Raad 19 april 2019, nr. 18/01623, FED 2019,17: 24-26 (FED 2019/108). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 13 oktober 2017, nr. 17/00226 en 17/00228, FED 2018,21: (FED 2018/149 & FED 2018/150). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 11 augustus 2017, nr. 16/04756, FED 2018,8: (FED 2018/66). annotatie
 • Breuer A.C. (8 mei 2017), Geef het rechtszekerheidsbeginsel een kans bij art. 66, lid 3, SW 1956!. FED fiscale ergernissen. Deventer: TaxLive-Wolters Kluwer [blog entry]. overig
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 7 juli 2017, nr. 16/04453, FED 2017,22: (FED 2017/139). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 14 oktober 2016, nr. 16/00801, FED 2017,1: (FED 2017/3). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 14 april 2017, nr. 15/02203, 15/02201, 15/02197, FED 2017,17/18: (FED 2017/111; FED 2017/112 & FED 2017/113). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: Rechtbank Noord-Holland 7 november 2016, nr. 15/3580, FED 2017,6: (FED 2017/40). annotatie
 • Breuer A.C. (2 maart 2016), The Interest Limitation Rule of the Proposed EU Anti-Tax Avoidance Directive: A Violation of the German Constitution?. Kluwer International Tax Blog: Kluwer [blog entry]. overig
 • Breuer A.C. (2016), Die deutsch-niederländische Absprache zur Intensivierung des spontanen Informationsaustausches: Ein Vorgriff auf die zukünftige EU-Amtshilferichtlinie?, Internationale Wirtschafts-Briefe 2016(2): 47-52. artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 10 juni 2016, nr. 15/04352 & 15/00425, FED 2016,23: (FED 2016/120-121). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 9 oktober 2015, nr. 13/01275, FED 2016,1: (FED 2016/1 Gevolgen schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 13 november 2015, nr. 14/05684, FED 2016,8: (FED 2016/40). annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HR 5 februari 2016, nr. 15/00008, FED 2016,13: (FED 2016/67). annotatie
 • Breuer A.C. & Stevens A.J.A. (2016), Fiscale ontwikkelingen in Duitsland, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7126): 9-15 (WFR 2016/3). artikel in een tijdschrift
 • Verhoog M. & Breuer A.C. (2016), Hybrid Entity Issues in a Tax Treaty Context: OECD Approach versus Actual Tax Treaties, Intertax 44(8/9): 684-700. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7134): 334-341 (WFR 2016/50). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., annotatie bij: HvJ EU 16 april 2015, nr. C-591/13, H&I 2015,280. annotatie
 • Breuer A.C. (2015), De informatiebeschikking onder de loep, JutD 2015(15). artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., annotatie bij: HvJ EU 11 september 2014, nr. C-47/12, H&I 2015,83. annotatie
 • Breuer A.C. & Cornet C. (2015), Niederlande: Jahressteuergesetze 2016, Internationale Steuer Bericht 2015(104). artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C. & Mondeel S.M. (2014), Die Selbstanzeige in den Niederlanden, Internationale Wirtschafts-Briefe 2014: 348-354. artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C. (13 december 2013), Gewinntransfers im Recht der DBA (Dissertatie, -, Universität zu Köln) Steuerwissenschaftliche Schriften nr. 49. Baden-Baden: Nomos. Promotor(en): -. dissertatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HvJ EU 19 december 2012, nr. C-207/11, H&I 2013,4.6. annotatie
 • Breuer A.C., annotatie bij: HvJ EU 22 november 2012, nr. C-600/10, H&I 2013,2.3. annotatie
 • Breuer A.C. & Stevens A.L. (2013), De Duitse Thesaurierungsbegünstigung voor IB ondernemingen: model voor Nederland?. In: Rijkers Bundel. Tilburg: Tilburg University. boekdeel
 • Breuer A.C. & Sanders M. (2013), Netherlands. In: The Tax Disputes and Litigation Review.. 176-187. boekdeel
 • Breuer A.C. (2012), Bilaterales IFA Meeting Deutschland - Niederlande zum neuen DBA, Internationale Wirtschafts-Briefe 2012: 310-315. artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C. & Baaijens G.G. (2010), Niederlande: Steuerliche Impulse für Forschung und Entwicklung: Die "Innovatiebox" und flankierende Regelungen, BetriebsBerater 2010(48): 2932-2939. artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., Müller T. & Idsinga N. (2009), Entwurf einer Erbschaftsteuerreform in den Niederlanden - Grundzüge und Auswirkungen, Erbschaft-Steuer-Berater 2009: 387-392. artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., Hinz H., Hubert T. & Idsinga N. (2008), Erbschaftsbesteuerung bei Übertragung von Unternehmensvermögen in den Niederlanden, Internationale Wirtschafts-Briefe 2008(6): 471-480. artikel in een tijdschrift
 • Breuer Fiscale Advocatuur Fiscaal advocaat
 • Universität zu Köln Docent Europees Belastingrecht
 • PAOB Docent
 • Fachseminare von Fürstenberg Docent Internationaal Belastingrecht
 • Fiscaal tijdschrift FED Annotator
 • Kluwer Annotator Highlights & Insights
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.