Universiteit Leiden

nl en

Alke Metselaar

Universitair docent

Naam
A.J. Metselaar LLM
Telefoon
+31 71 527 5152
E-mail
a.j.metselaar@law.leidenuniv.nl

Na haar afstuderen heeft Alke zich verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij als promovenda onderzoek verricht op het gebied van staatssteun.

Meer informatie over Alke Metselaar

Leiden Law Blog

Curriculum Vitae

A.J. (Alke) Metselaar LLM studeerde in 2010 af in de richting Europees recht aan de Universiteit Maastricht. Zij heeft zich tijdens haar studie breed georiënteerd met onderzoek naar de functies van comitologie en een scriptie met de titel “ Turkish Delight?A Closer Examination of the Standstill Clause and the Prohibition of Discrimination in the EEC-Turkey Association Agreement”. Daarnaast heeft ze deelgenomen aan het honours programma van de Universiteit Maastricht en is zij als student-docent werkzaam geweest. Tijdens haar master nam Alke deel aan de European Law Moot Court Competition en deed ze praktijkervaring op als stagiaire bij de afdeling Europees recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Vervolgens werkte zij als piekdocent in het onderwijs van de eerste- en derdejaarsvakken Europees recht. 

Na haar afstuderen heeft Alke zich verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij als promovenda onderzoek verricht op het gebied van staatssteun.

Proefschrift

In het kader van het profileringsgebied Interaction between Legal Systems onderzoekt Alke de toepassing van Europese staatssteunregels in de Nederlandse context. Uitgangspunt voor het onderzoek, met als voorlopige titel Nederland als staatssteunrechtelijke proeftuin, vormt het wetsvoorstel ‘terugvordering staatssteun’, dat wijzigingen in het bestuurs-, belasting- en burgerlijk recht door wil voeren om daarmee tegemoet te komen aan de eisen die het Europese recht aan de terugvordering van staatssteun stelt. Daarbij zal Alke onder andere onderzoeken welke (impliciete) keuzes de wetgever in haar wetsvoorstel heeft gemaakt en op welke wijze daar in de praktijk invulling aan zal worden gegeven. Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van prof.mr. W (Willemien) den Ouden (promotor) en mr. P.C. (Paul) Adriaanse (dagelijks begeleider). Meer informatie over het profileringsgebied is te vinden op:  http://research.leiden.edu/research-profiles/interaction-legal-systems

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.13

Contact

Publicaties

  • Boom Juridische Uitgevers redactiesecretaris NALL