Universiteit Leiden

nl en

Alexandra Dingemans

Docent

Naam
Dr. A.E. Dingemans
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.e.dingemans@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5499-7139

Onderwijs

Sinds 2016 geef ik les bij de universiteit Leiden, vakgroep klinische psychologie. Ik coördineer onder andere het mastervak ‘Transdiagnostic approach to eating disorders’ en begeleid ik studenten tijdens hun master thesis. Daarnaast ben ik werkzaam als senior onderzoeker bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Urusla.

Onderzoek

In 2009 ben ik in Leiden gepromoveerd en heb ik mijn proefschrift getiteld "Binge or Control? Assessment of the validity, treatment and underlying mechanisms of Binge Eating Disorder" succesvol verdedigd. Het onderzoek voor mijn proefschrift richtte zich vooral op Binge Eating Disorder (BED). Zo heb ik de effectiviteit van een behandeling voor BED onderzocht en door middel van psychologische experimenten geprobeerd meer inzicht te krijgen in de mechanismen die leiden tot eetbuien. Uit de studies kwam naar voren dat cognitieve gedragstherapie zeer effectief is in het stoppen en verminderen van eetbuien bij mensen met BED. Er bleek een relatie te bestaan tussen piekeren (over gewicht en figuur en depressieve symptomen) en het stoppen met eetbuien. Om deze relatie verder te onderzoeken hebben we experimenteel onderzoek gedaan om meer inzicht in die relatie te krijgen. Het bleek ernstige depressieve symptomen de eetbuien erger maken. We weten nu dat je daar rekening mee moet houden tijdens de behandeling. Dit onderzoek deed ik in samenwerking met de Universiteit Leiden (prof. dr. Philip Spinhoven) en de Universiteit Maastricht (dr. Carolien Martijn en prof. dr. Anita Jansen).

Momenteel ben ik bezig met het onderzoek van een nieuwe therapie bij mensen met een zeer ernstige eetstoornis (vooral anorexia nervosa). Deze therapie heet Cognitive Remediation Therapy (CRT). Niet alleen is de inhoud van het denken van deze patiënten star en verstoord, maar ook de manier waarop zij denken blijkt vaak rigide. Dit zorgt er mede voor dat zij slecht in staat zijn hun gedrag te veranderen en heeft invloed het verloop van de eetstoornis. Deze inzichten hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van CRT. In deze therapie leert men meer inzicht te krijgen in zijn/haar manier van denken zodat men daarin flexibeler wordt.

Daarnaast zet ik ook mijn onderzoek naar BED voort. Door het doen van nieuw experimenteel onderzoek hoop ik meer inzicht te krijgen in de mechanismen die leiden tot eetbuien.

Tenslotte ben ik nauw betrokken bij het onderzoeksprojecten waarin we de effectiviteit van een online interventie Featback onderzoeken. We onderzoeken niet alleen de effectiviteit van Featback maar ook voor wie de interventie het meest geschikt is en of we hier kosten mee kunnen besparen. Daarnaast onderzoeken we de toegevoegde waarde van ondersteuning van ervaringsdeskundigen.

Promoties

2012- 2016: Jiska Aardoom (co-promotor): 'E-mental health for eating disorders'

2017-2022: Pieter Rohrbach (co-promotor): ‘The effectiveness of an e-health intervention with expert patient support in individuals with an eating disorder: A randomized controlled trial’

Beurzen

2017: ZonMW - Onderzoeksprogramma GGZ Middellange termijn (hoofdaanvrager)

2013: ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek (mede-aanvrager)

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

  • GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula Senior onderzoeker
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.