Universiteit Leiden

nl en

Aart Hendriks

Hoogleraar Gezondheidsrecht

Naam
Prof.mr.dr. A.C. Hendriks
Telefoon
+31 71 527 8590
E-mail
a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Meer informatie over Aart Hendriks

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Curriculum vitae

Prof. mr. A.C. Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies (1985) vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht. 

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB). 
Vanaf november 2004 is hij bijzonder hoogleraar en vanaf 1 januari 2009 gewoon hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Hendriks is voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, medewerker van verschillende wetenschappelijke en jurisprudentietijdschriften, en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia. 

Sinds 2016 is Hendriks tevens hoofddocent van de opleiding gezondheidsrecht, aangeboden door de Grotius Academie. 

Grootste hobby’s zijn hardlopen (lange afstand), cinema en reizen.

Relevante nevenfuncties

Besturen    

 • Lid Raad van Toezicht, Erasmus MC, Rotterdam 

Rechtspraktijk 

 • Rechter plaatsvervanger, Rechtbank te Rotterdam, sectoren bestuursrecht, civiel recht en personen- en familierecht
 • Lid-jurist, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag

Wetenschappelijke commissies en gremia   

 • Lid van de Gezondheidsraad (Diverse commissies ), Den Haag   

Overige commissies  

 • Adviseur gezondheidsrecht, Capra advocaten     

Redactielidmaatschappen   

 • Vaste annotator, European Human Rights Cases (EHRC)    
 • Vaste annotator, Gezondheidszorg Jurisprudentie (GJ)   
 • Medewerker gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad (NJB)
 • Vaste Annotator, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)

Proefschrift en oratie

Proefschrift: Universiteit van Amsterdam, 20 januari 2000, Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse 
Oratie: Universiteit Leiden, 25 november 2005, In beginsel. De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept

Onderwijs gezondheidsrecht 2019/2020

Wordt later bekend gemaakt.

Hoogleraar Gezondheidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.07

Contact

Publicaties

 • Stichting Farma ter Verantwoording lid Raad van Advies
 • Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag lid-jurist
 • AB vaste annotator
 • Capra advocaten Geven juridisch advies
 • Grotius Academie Hoofddocent, specialisatie gezondheidsrecht
 • European Human Rights Cases (jurisprudentietijdschrift) vaste annotator
 • Gezondheidsraad, Den Haag Lid (diverse commissies)
 • Rechtbank Rotterdam Rechter plaatsvervanger
 • Gezondheidszorg Jurisprudentie (jurisprudentietijdschrift) Vaste annotator
 • Nederlands Juristenblad Medewerker gezondheidsrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.