Universiteit Leiden

nl en

Aad Kortekaas

Duale promovendus/gast

Naam
A.J. Kortekaas
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
a.j.kortekaas@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Slimme Netwerken in Innovatie; energiebronnen voor Greenport Nederland'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Aad Kortekaas

De grote onzekerheid over de kosten en baten van nieuwe energiebronnen vraagt om nieuwe vormen van samenwerking en het verlaten van de gebaande wegen. Naast de techniek gaat het dus evenzeer om sociale innovatie. Mij interesseren de kansen en belemmeringen die hiermee verbonden zijn. 

Mijn onderzoek naar de samenwerking voor energie-innovatie sluit aan bij de gezamenlijke inzet van bedrijfsleven en overheid om de topsectoren in de Nederlandse economie door innovatie aansluiting te laten houden bij de internationale top. In ons land gaapt een kloof tussen kennisontwikkeling en bedrijfsleven. Het beleid voor de topsectoren wil deze kloof tussen kennis en kassa overbruggen in een gezamenlijke, vraaggerichte aanpak van bedrijfsleven, wetenschap en overheid. 
Mijn werkgever de Kamer van Koophandel Den Haag deelt de visie dat samenwerking in clusters zoals de tuinbouw steeds meer de concurrentiekracht van een regio bepaalt en zet zich daarom in om de partijen in deze netwerken met elkaar te verbinden.

Mijn promotieonderzoek is een bestuurskundig onderzoek naar de samenwerking tussen de actoren. Het onderzoek is een vorm van beleidsevaluatie. De centrale gedachte is dat slimme en productieve netwerken zich alleen vormen als de partijen voldoende gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan het innovatieprogramma. Gemotiveerd zijn door de winstkansen en/of het duurzaamheidsaspect, maar ook onder invloed van factoren als het sociaal kapitaal en de machtsverhoudingen in de sector.

 

Duale promovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact