Logo Universiteit Leiden

nl en

gebruikersvoorwaarden pianostudio's

Gebruikersvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van LAK cursusruimtes in het Lipsius.

Gebruikersvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van LAK cursusruimtes in het Lipsius.

 Artikel 1: Beheer en beleid

1.1         Het LAK cursusbureau wordt beheerd door: Maaike Schoneveld (coördinator en programmering) en Willemieke Verweij (publiciteit) en Nadja van der Laan (administratie en beheer ruimtes)

1.2         Het LAK cursusbureau controleert het naleven van de huisregels. Zij mogen te allen tijde alle ruimtes betreden voor controle en voor het verwijderen van niet toegestane voorwerpen, materialen en/of meubelstukken.  .

1.3         In de omgang met medewerkers van LAK dient eerbied en respect in acht genomen te worden en dat geldt vice versa.

1.4         De medewerkers van het LAK cursusbureau kunnen sancties stellen op overtreding van de huisregels.

Artikel 2: Schade

2.1         De gebruiker is aansprakelijk voor veroorzaakte schade aan de beschikbaar gestelde ruimte en inrichting.

2.2         De gebruiker is ook verantwoordelijk voor de schade  veroorzaakt door haar gasten.

2.3         Schade zal verhaald worden op de gebruiker en, indien nodig, op de studentenorganisatie waar de gebruiker deel van uitmaakt.

2.4         Schade dient, zodra deze is ontstaan of ontdekt, onmiddellijk gemeld te worden aan het beheer via info@lakcursussen.nl,,

2.5         Het LAK Cursusbureau is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen/zoekraken van eigendommen en goederen van huurders.

Artikel 3: Toegang

3.1         Studenten en niet-studenten hebben toegang tot de Cursusruimtes, mits ze een sleutelbriefje hebben. Een sleutelbriefje is verkrijgbaar bij de LAK balie na het maken van een reservering en na betaling. 

3.2         Toegang is op doordeweekse dagen van 09:00 - 22:00 uur en op zaterdag van 10:00 - 21:00 uur en zondag van 10.00 – 19.45 uur.

3.3         Het sleutelbriefje is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend aan derden.

3.4         In geval van verlies van het sleutelbriefje kan er een nieuwe opgehaald worden op het LAK cursusbureau.     

3.5         Na afloop van de verhuring dient de sleutel ten alle tijden direct teruggebracht te worden naar de receptie van het Lipsius. Indien dit niet gebeurt zal er een boete worden opgelegd van 25 euro. Daarnaast zal er huur worden gerekend voor elk uur dat de sleutel niet terug in bezit van de receptie is. 

3.6         In geval van verlies van de sleutel zullen de kosten voor het maken van een nieuwe sleutel ( 120 euro) worden doorberekend.   

 Artikel 4: Gebruik van de ruimtes

Artikel 4.1: Algemeen

4.1.1      De LAK ruimtes mogen alleen gebruikt worden voor de functie waarvoor ze bedoeld zijn.

4.1.2      Op de dansvloeren van de dansstudio en toneelstudio mag niet met naaldhakken of tapdansschoenen of anderszins versterkte schoenen gedanst worden.

4.1.3      De schoonmaak wordt geregeld door het LAK cursusbureau. De medewerkers hebben toegang tot alle ruimtes die voor schoonmaak in aanmerking komen.

4.1.4      De nooduitgangen moeten worden vrijgehouden.

4.1.5      In gangen, toiletten, lift en trappenhuis mogen geen obstakels geplaatst worden.

4.1.6      De volgende zaken mogen niet worden opgehangen in of aan het gebouw, zonder toestemming van het LAK-beheer: vlaggen, spandoeken, affiches, posters en dergelijke.

4.1.7      De volgende zaken mogen niet (te koop) aangeboden of uitgestald worden, zonder toestemming van het LAK-beheer: promotieborden, kranten, magazines, freecards, clubkleding en dergelijke.

4.18       Koelkasten, koffiezetapparaten, waterkokers en dergelijke zijn niet toegestaan in de ruimtes, net zoals zelf meegebracht meubilair.

4.1.9      Drink- en etenswaren mogen niet in de ruimtes genuttigd worden. Indien het LAK-beheer ze aantreft, is zij bevoegd deze waren in beslag te nemen. Dat geldt ook indien het gaat om bedorven drink- en etenswaren.

4.20       Voor het gebruikmaken van ruimtes dient een reservering gemaakt te worden bij het secretariaat. Indien een annulering niet ten minste 48 uur van tevoren doorgegeven wordt, worden de kosten niet geretourneerd.

Artikel 4.2: Ruimtes

4.2.1      Aan de beschikbaarstelling van de ruimtes kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2.2      Ruimtes worden onder voorbehoud verhuurd. Wanneer het LAK cursusbureau een ruimte voor eigen gebruik nodig heeft, kan zij daarvoor een ruimte claimen. Zij zal dit tijdig aankondigen.  Het LAK cursusbureau probeert een alternatief aan te bieden.

4.2.3      LAK cursusbureau draagt zorg voor de inrichting van de ruimtes.   

4.2.4      Het is niet toegestaan het aanwezige meubilair uit de ruimte te plaatsen. 

4.2.5      Het is niet toegestaan meubilair van de ene naar de andere cursusruimte te verplaatsen. 

4.2.6      De ruimte mag niet worden overgedragen aan een anderen.

4.2.7      Houdt de vloer vrij van rondslingerende voorwerpen en materialen, ruim de ruimte na gebruik op en gebruik kasten als opbergruimte. Op en naast de kasten mag niets geplaatst worden.

4.2.8      Veroorzaak geen overlast voor andere gebruikers.

4.2.9      De ruimte dient na gebruik leeg achtergelaten te worden.

4.3.0      Voor verlies van achtergebleven eigendommen is het LAKbeheer niet aansprakelijk.

 

Artikel 5: Sancties op overtreding huisregels

5.1         Hoofd LAK cursusbureau is bevoegd om passende sancties op te leggen bij overtreding van de huisregels.

5.2         Aangebrachte schade dient te worden vergoed.

5.3         Het LAK cursusbureau is bevoegd om tot verwijdering van niet toegestane voorwerpen, materialen, dan wel meubelstukken over te gaan, als de handeling daartoe door de gebruiker na een verzoek is uitgebleven. 

5.4         Na afloop van de verhuring dient de sleutel ten alle tijden direct teruggebracht te worden naar de receptie van het Lipsius. Indien dit niet gebeurt zal er een boete worden opgelegd van 25 euro. Daarnaast zal er huur worden gerekend voor elk uur dat de sleutel niet terug in bezit van de receptie is.  

5.5         In geval van verlies van de sleutel zullen de kosten voor het maken van een nieuwe sleutel ( 120 euro) worden doorberekend.   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.