Universiteit Leiden

nl en

Regionaal Steunpunt Leiden

In regio Zuid-Holland is sinds 2016 een vruchtbare regionale samenwerking gestart tussen het Regionaal Steunpunt Leiden (RSP) en het Bètasteunpunt Zuid-Holland (BSP-ZH).

Het RSP Leiden en BSP-ZH organiseren bijeenkomsten waar docenten naartoe kunnen voor praktijk- en contextgerichte professionalisering. Er is bij deze activiteiten geen sprake van langdradige bijeenkomsten waarbij docenten enkel moeten meeschrijven, er wordt actief geparticipeerd en ook daadwerkelijk een bijdrage van de docenten verwacht. Hierbij zijn de onderwerpen van de bijeenkomsten in samenspraak vastgesteld.

Er wordt geprobeerd de docent een duidelijker beeld te geven op welke manier de theorie aansluit op de praktijk, die de leerling later in zijn of haar studie/carrière zal gaan tegenkomen. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het organiseren van PLG’s en Masterclasses. Het motto luidt: inspireren, motiveren en professionaliseren van VO-leraren in het bèta-onderwijs. Met elkaar is een dialoog aangegaan over goed, contextgericht en actueel bèta-onderwijs en wordt er veel van elkaar geleerd.

Er is oog voor de wederzijdse vakaansluiting VO-HBO-WO. Hoewel de belangrijkste focus ligt op de bètaprofessionalisering van aangesloten VO-leraren, worden er ook (op verzoek van scholen) diverse leerlingactiviteiten, waaronder een Havo-talent programma georganiseerd. Dat gebeurt meestal in een co-creatie VO-HO.