Universiteit Leiden

nl en

Regionaal Steunpunt Leiden

Inspireren, motiveren en professionaliseren

Het Regionaal Steunpunt Leiden organiseert activiteiten voor docenten in het voortgezet onderwijs in de hele regio Zuid-Holland. Sinds 2016 is een vruchtbare regionale samenwerking gestart tussen het Regionaal Steunpunt Leiden (RSP Leiden) en het Bètasteunpunt Zuid-Holland (BSP-ZH).

De steunpunten organiseren professionaliseringsactiviteiten zoals workshops, masterclasses, professionele leergemeenschappen (PLG's) en aansluitingsbijeenkomsten gericht op zowel vakinhoudelijke kennis als didactische vaardigheden. Aansluiting tussen het voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en de arbeidsmarkt is een belangrijk uitgangspunt en daarom wordt er veel samengewerkt met universiteiten, hogescholen, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen.

Professionaliseringsaanbod

Het RSP Leiden en BSP-ZH organiseren bijeenkomsten waar docenten terecht kunnen voor praktijk- en contextgerichte professionalisering. Dit zijn geen langdradige bijeenkomsten waarbij docenten slechts aantekeningen maken en meeschrijven; er wordt actief geparticipeerd en er wordt daadwerkelijk een bijdrage van de docenten verwacht. Ook de onderwerpen van de bijeenkomsten worden in samenspraak met de docenten vastgesteld. Input vanuit middelbare scholen, maar ook vanuit het hoger onderwijs, vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van ons aanbod.

Aansluiting

Samenwerking en aansluiting staan bij het RSP Leiden hoog in het vaandel. Ons doel is de docent een duidelijker beeld te geven over de aansluiting van de theorie op de praktijk die zijn of haar leerlingen later in hun studie of carrière gaan tegenkomen. Dit doen we onder andere door PLG’s en masterclasses te organiseren. Ons motto luidt dan ook: inspireren, motiveren en professionaliseren (van leraren in het voortgezet onderwijs).

Daarnaast hebben we oog voor de wederzijdse vakaansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs, zodat hoger onderwijsinstellingen beter inzicht krijgen in het onderwijs van hun toekomstige studenten. Hoewel de focus vooral ligt op de professionalisering van aangesloten docenten in het voortgezet onderwijs, worden er (op verzoek van scholen) ook diverse leerlingactiviteiten georganiseerd, waaronder een havo-talentprogramma. Deze activiteiten zijn vaak een co-creatie van de betrokken universiteiten, hogescholen en middelbare scholen.

Verbreding aanbod

Sinds de start van het RSP Leiden worden er professionaliseringsactiviteiten aangeboden voor het bèta-onderwijs. Door de toenemende vraag vanuit het voortgezet onderwijs naar activiteiten voor meer schoolvakken, is de ‘verbreding’ van het RSP Leiden in gang gezet. Vanaf het schooljaar 2018-2019 richt het professionaliseringsaanbod zich dan ook op álle schoolvakken. Op 27 juni 2018 vindt de officiële kick-off plaats; kijk hier voor meer informatie over de kick-off.

Deelnemen

Benieuwd of uw school ook lid kan worden van het RSP Leiden en BSP-ZH? Op onze website vindt u meer informatie over het lidmaatschap, de kosten en onze werkwijze en kunt u geheel vrijblijvend meer informatie aanvragen. Voor overige vragen en opmerkingen kunt u terecht bij RSPLeiden@iclon.leidenuniv.nl.

Samenwerking

Het RSP Leiden en BSP-ZH is een nauwe samenwerking tussen twee universiteiten, vier hbo-instellingen en ongeveer vijftig scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland. Bekijk hier een overzicht van onze partners.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie