Universiteit Leiden

nl en

Aansluitingsprogramma vwo-wo

Gastlessen

Het doel van het gastlessenprogramma is om de verschillende wetenschapsgebieden dichter bij de leerlingen te brengen door een gastles in de klas te verzorgen.

De Universiteit Leiden kent een grote verwevenheid in onderwijs en onderzoek, Research Intensief Onderwijs genaamd. Tijdens de gastlessen maken leerlingen juist ook dáár kennis mee. Het programma is natuurlijk ook een unieke kans voor leerlingen om eens les te krijgen van een echte wetenschapper.

Meer informatie vindt u op de website over de gastlessen.