Universiteit Leiden

nl en

Nascholing

Onderzoeksnetwerk van docenten in samenwerking met het ICLON

Wil je het onderwijs duurzaam verbeteren, uitzoeken wat er beter kan in jullie school of praktijk en wil je dit samen met anderen doen? Meld je dan aan voor het onderzoeksnetwerk van het ICLON.

Cursuscode: 20222309

Onderzoek is een sociaal proces dat baat heeft bij samen nadenken over onderzoeksvragen, dataverzameling, data-analyse en het dissemineren van bevindingen en conclusies. Daarom vormen we een onderzoeksgroep van maximaal tien docenten van verschillende scholen met een begeleider van de universiteit. Op die manier brengen we de kennis van het onderwijs en de resultaten van onderzoek dichter bij elkaar en kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen.

Het traject is geschikt voor elke docent in het primair of voortgezet onderwijs (inclusief schoolleider of management) die geïnteresseerd is in het doen van en leren over onderzoek. Ervaring met onderzoek is niet vereist.

Welke vraag uit de praktijk wil je graag onderzoeken? Bijvoorbeeld:

 • Een vraag  op het niveau van een individuele leerling, een klas, een sectie of een leerjaar.
 • Een schoolbrede vraag.
 • Het schrijven van een onderzoeksopzet voor een aanvraag voor een promotiebeurs.
 • Het ontwerpen en evalueren van (een onderdeel van) het curriculum.

Al deze vragen kunnen met hulp van onderzoekers uit Leiden getackeld wordenDe grote gemene deler is het doen van onderzoek. De invulling bepaal je individueel en in samenspraak met het ICLON.

Loop van het traject

We starten met een dagdeel kennismaking met elkaar en (hernieuwde) kennismaking met onderzoek. Vervolgens komen we (ongeveer) elke drie weken drie uur bijeen om te werken aan onze onderzoeken. We verkennen samen theorie over onderzoek doen. Voor de individuele onderzoeksvragen van de deelnemers wordt literatuur aangeboden. Bij elk onderzoek bekijken we wat er aan inspiratie en contacten vanuit de universiteit kan worden benut.

Aan het eind van dit eerste jaar organiseren we een conferentie om de voortgang van de onderzoeken te presenteren aan elkaar en mogelijke geïnteresseerden. Dit traject loopt in principe één jaar met mogelijke verlenging, indien gewenst.

Begeleiding

Tamara Platteel begeleidt het onderzoeksnetwerk. Haar kennis en ervaring met het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek zorgen ervoor dat de onderzoeksvragen van docenten realistisch en uitvoerbaar zijn. Onderzoekers van de universiteit worden betrokken indien logisch en gewenst.

Koppeling met PLOT

In dit traject gebruiken we de digitale tool PLOT, waarin docenten door henzelf ontworpen materiaal, onderzoek en vragen kunnen verzamelen en delen.

Studiebelasting en cursusdata

 • één keer vijf uur: startdagdeel
 • tien keer drie uur
 • één keer vijf uur: conferentiedagdeel

Totaal 40 uur aan bijeenkomsten en 40 uur aan eigen investering: lezen, uitvoeren dataverzameling, data-analyse, ontwerpen et cetera.

Data

 • donderdag 5 oktober 2023 van 12.00 - 17.00 uur: kick-off
 • Dinsdag 24 oktober 2023 van 14.00 - 17.00 uur            
 • Vrijdag 24 november 2023 van 14.00 - 17.00 uur               
 • Dinsdag 19 december 2023 van 14.00 - 17.00 uur 
 • Donderdag 25 januari 2024 van 14.00 - 17.00 uur 
 • Maandag 12 februari 2024 van 14.00 - 17.00 uur 
 • Dinsdag 12 maart 2024 van 14.00 - 17.00 uur
 • Donderdag 4 april 2024 van 14.00 - 17.00 uur 
 • Dinsdag 14 mei 2024 van 14.00 - 17.00 uur 
 • Vrijdag 21 juni 2024 van 12.00 - 17.00 uur: conferentie

Locatie

Universiteit Leiden

Kosten

 • Tarief Opleidingsschool: €1.425 per deelnemer
 • Voltarief (geen Opleidingsschool): €1.675 per deelnemer

Annuleringsvoorwaarden

Als je toch niet kunt deelnemen aan de cursus:

 • Je betaalt €25 als je tot 10 werkdagen voor de cursus annuleert.
 • Je betaalt het hele factuurbedrag als je minder dan 10 werkdagen voor de cursus annuleert.

Om te annuleren stuur je een e-mail of brief naar:

Misschien wil een collega in jouw plaats komen?
Dat mag meestal. Neem daarover contact op met nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Als je stopt tijdens de cursus:
Je betaalt het hele factuurbedrag.

Als de cursus niet doorgaat door onze schuld:
Je ontvangt geen factuur.

Onderzoek doen en het hebben van een onderzoekende houding wordt in het onderwijs als waardevol gezien. Docenten worden geacht hun praktijk te verbeteren, onderwijs te ontwerpen en dit te evalueren: geen verbetering van onderwijs zonder te kijken naar effecten en resultaten. Zowel op universitair niveau als op hbo's en mbo's is het steeds meer geaccepteerd dat er onderzoek wordt gedaan zowel door externe partijen als door docenten zelf. Er worden lectoraten en practoraten opgezet over uiteenlopende onderwerpen waarin docenten samen met onderzoekers en lectoren onderzoek doen. Docenten krijgen ondersteuning en begeleiding, want dat onderzoek facilitering en begeleiding nodig heeft om succesvol te zijn, is inmiddels een bewezen en geaccepteerd feit.

Op de universiteit en de universitaire lerarenopleiding is onderzoek een logisch en belangrijk onderdeel. Na de lerarenopleiding en de bachelor of master die daaraan voorafgaat, stopt het doen van onderzoek door docenten in het voortgezet onderwijs echter vaak. Op scholen wordt wel veel met data, toetsen en verbetering van onderzoek gedaan, maar dit wordt vaak niet als onderzoek gepercipieerd. Op de universiteit wordt onderzoek gedaan door de onderzoekers en promovendi. Een aantal docenten vraagt een lerarenbeurs aan, maar deze wordt voornamelijk benut voor cursussen. In zeldzame gevallen vragen docenten een promotiebeurs aan en promoveren op een onderwijskundig of vakinhoudelijk onderwerp. 

Nu start er een onderzoeksnetwerk bestaande uit docenten zonder een onderzoeksaanstelling bij het ICLON of de Universiteit Leiden. Dat is een logische stap, want waar beter onderzoek te doen dan bij de universiteit waar kennis en kunde over onderzoek voor het oprapen ligt?

Op de hoogte blijven over dit netwerk en ander nascholingsaanbod van het ICLON?

Vul het formulier in
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.