Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Mededelingen vanuit de opleiding

Op deze pagina worden mededelingen vanuit de opleiding geplaatst. Daarnaast lees je hier hoe je geïnformeerd wordt vanuit de opleiding en universiteit over belangrijke zaken.

 • Alle e-mailcommunicatie vanuit de ICLON onderwijsadministratie verloopt via jouw persoonlijke e-mailadres. 
 • Per studieonderdeel zullen mededelingen gedaan worden via ‘Announcements’ in Brightspace. Indien wenselijk kun je deze mededelingen laten doorsturen naar je e-mail. Docenten zullen soms ook via Brightspace een e-mail sturen naar een hele groep studenten. Let op: deze e-mails vanuit de Brightspace functionaliteit worden verstuurd naar je uMail-adres (gekoppeld aan je ulcn-account). Tip: je kunt je uMail laten doorsturen naar een ander e-mailadres.  N.B.: enkele studenten hebben geen uMail-adres. Bovenstaande is dan niet van toepassing, omdat zij in Brightspace met eigen emailadres ingeschreven staan. Dit betreft bijv. studenten van het zij-instroomtraject en EUR-studenten.
 • E-mailcommunicatie vanuit de centrale studentenadministratie van de Universiteit Leiden verloopt via uMail (nieuwsberichten voor studenten, maar ook bijvoorbeeld belangrijke berichten over her-inschrijven in Studielink, et cetera).  
 • Let op: met name voor studenten van de tweejarige Educatieve master is het belangrijk om de uMail-inbox in de gaten te houden gezien studiecoördinatoren en docenten van FGW via uMail communiceren. 

Mochten de geldende maatregelen als gevolg van corona dusdanig aangescherpt worden dat het de opleiding of jouw studie beïnvloedt (bijvoorbeeld als alle scholen weer dicht zouden moeten), dan word je als volgt over eventuele aanpassingen geïnformeerd:

 • Je vindt dan alle relevante informatie in Brightspace: bij ieder curriculumonderdeel onder de tegel ‘actuele aanpassingen’. 
 • Daarnaast word je per e-mail geïnformeerd vanuit de ICLON Onderwijsadministratie. Dit bericht wordt ook naar de scholen gestuurd en is terug te vinden op deze pagina bij Mededelingen vanuit de opleiding.
 • Je supervisor zal de berichtgeving bij de eerstvolgende bijeenkomt met de hele groep bespreken om eventuele vragen of onduidelijkheden te verhelpen. 

Actuele informatie met betrekking tot de lerarenopleiding

Hoe komt het onderwijs in het tweede semester eruit te zien? Veel is nog onzeker, maar de verwachting is dat de huidige maatregelen ook in februari nog zullen gelden. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat al het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. Het onderwijs zal ook in semester 2 grotendeels online zijn, en deels op de campus plaatsvinden. Er wordt hard gewerkt aan het rooster voor het tweede semester. Maandag is natuurlijk de onderwijsdag bij het ICLON, daarnaast loopt het praktijkdeel op de (stage) school en besteed je tijd aan zelfstudie Met ingang van 1 februari hanteren we de volgende roostering voor het ICLON onderwijs (uiteraard rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM):

 • 1 maandag per maand fysiek onderwijs op de campus
 • 2 maandagen per maand online onderwijs
 • 1 maandag per maand vrije werkruimte en asynchroon online onderwijs  

De lerarenopleiding lijkt  hiermee af te wijken van het algemene streven van de Universiteit Leiden om studenten één keer in de week fysiek onderwijs aan te bieden op de campus. Dit is echter niet helemaal het geval. Het onderwijs van de lerarenopleiding wordt uitsluitend op de maandagen verzorgd. De rest van de week is geroosterd voor het praktijkdeel en zelfstudie. En juist door dat praktijkdeel zijn studenten wekelijks twee à drie dagen per week fysiek op school aanwezig en staan dan in contact met leerlingen, begeleiders op school en docenten. 
 
Meer informatie vanuit de Universiteit Leiden voor studenten over onderwijs in collegejaar 2020-2021 is te lezen via onderwijs op de campus en online.

De afgelopen weken is - mede door de beperkingen op de scholen - vanuit jullie meermalen de vraag gesteld hoe het ICLON omgaat met de huidige corona-beperkingen en wat dit voor jullie en de scholen betekent. Zo zijn er vragen gesteld over in hoeverre de reguliere praktijkeisen van kracht blijven, welke uren/activiteiten wel/niet meetellen voor het praktijkdeel, wat te doen bij het naar huis sturen van klassen en/of sluiting van scholen, hoe het ICLON omgaat met lesbezoek op school, in hoeverre er ruimte is voor aanpassingen bij toetsing/beoordeling van het praktijkdeel, et cetera.

Om hier voor studenten, ICLON-opleiders, schoolopleiders/BOSsen en werkplekbegeleiders/vakcoaches duidelijkheid in te bieden, zijn twee documenten opgesteld:

 1. Corona-protocol (versie oktober 2020): Een document (8 pagina's) met daarin de belangrijkste uitgangspunten/richtlijnen voor het praktijkdeel van de lerarenopleiding;
 2. Handout behorend bij het corona-protocol: Een compact schema op 1 A4 met 3 denkbare scenario's gerelateerd aan corona-restricties, waarin de belangrijkste beslissingen ten aanzien van invulling praktijkdeel, lesbezoek en toetsing op een rijtje zijn gezet. In dit schema is via linkjes informatie over verschillende thema's beschikbaar, zoals:
  • wat verstaan we onder klascontacturen/zelf lesgeven en welke activiteiten vallen hieronder;
  • wanneer kunnen de praktijkeisen aangepast worden en welke procedure geldt dan;
  • welke vormen van lesbezoek kunnen toegepast worden door ICLON opleiders;
  • wat is het algemene toetsingskader in deze periode;
  • wanneer kan de beoordelingsprocedure aangepast worden, et cetera.

We hopen dat beide documenten voldoende kaders bieden om - indien nodig - in afstemming met de supervisor en de begeleider(s) op school maatwerk te bieden en jullie in staat te stellen het praktijkdeel van de opleiding succesvol af te ronden.

Mochten er vragen zijn, schroom niet om contact op te nemen met je supervisor.

15 oktober 2020

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.