Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Lesopnames

Het maken van lesopnames is een onderdeel van het praktijkdeel van de lerarenopleiding.

Het maken van beeld- en geluidsopnames in de klas is een verwerking van persoonsgegevens. Daarom is de AVG van toepassing. Op deze pagina vind je alle benodigde documenten om de opnames te kunnen maken.

  1. Richtlijnen beeld- en geluidsopnames in de klas
  2. Stappenplan beeld- en geluidsopnames in de klas

Zelf toestemming regelen

In principe is de opleidingsschool verantwoordelijk voor het regelen van de toestemming van (ouders/verzorgers van) leerlingen voor het maken van lesopnames. Als dat op jouw school niet geregeld is, gebruik dan onderstaande documenten om de toestemming zelf te vragen. Verstrek altijd de privacyverklaring samen met het toestemmingsformulier.

De toestemmingsformulieren moeten bewaard worden voor de duur van de verwerking, dat wil zeggen totdat de lesopnames verwijderd zijn uit IrisConnect.

  1. Privacyverklaring beeld- en geluidsopnames in de klas
  2. Toestemmingsverklaring beeld- en geluidsopnames in de klas voor leerlingen onder de 16 jaar
  3. Toestemmingsverklaring beeld- en geluidsopnames in de klas voor leerlingen van 16 jaar en ouder
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.