Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Praktische zaken

Belangrijke informatie voor je aanmelding bij de lerarenopleiding

De opleidingstrajecten starten in principe tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus.

  • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start 27 januari 2020 is 1 november 2019
  • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start 24 augustus 2020 is 1 april 2020

NB: het World Teachers Programme gaat alleen in augustus van start.

Voor ieder opleidingstraject geldt een specifieke aanmeldprocedure. Deze staat beschreven op de desbetreffende pagina.

Direct naar:

Alle opleidingstrajecten beginnen met verplichte startdagen. 

  • Start februari 2020: de startdagen vinden plaats in de laatste week van januari (27-31 januari 2020).
  • Start september 2020: de startdagen vinden plaats in de laatste week van augustus (24-28 augustus 2020).

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Aan het begin van de opleiding is ook op enkele vrijdagen onderwijs ingeroosterd. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdagen beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het rooster van de opleiding volgt het schooljaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, de regio Midden. 

Het praktijkdeel van de opleiding vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startweek direct met het praktijkdeel begint. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool. Dit houdt onder meer in dat binnen de school wordt gezorgd voor professionele begeleiding door een begeleider-op-school (BOS) die door het ICLON is getraind. 

Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding.

De studiekosten, inclusief het collegegeld, verschillen per opleidingstraject. De studiekosten staan beschreven op de desbetreffende pagina.

Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld.

Direct naar:

Voor de lerarenopleiding kun je een jaar extra studiefinanciering aanvragen als je aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. Voor deeltijdstudenten is er een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over tegemoetkoming voor leraren staat vermeld op de website van DUO

Op de website Wordleraarinhetvo.nl staan alle subsidieregelingen voor studenten die docent willen worden in het voortgezet onderwijs vermelt. Controleer eventueel of jij voor een ondersteuningsmogelijk in aanmerking komt. 

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, neem dan eerst contact op met de studieadviseur. Vul hiervoor het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmeldingsdeadlines:

  • 1 april voor herstart in augustus/september;
  • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB: Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Laatst gewijzigd: 16 juli 2019

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie