Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleiding

Praktische zaken

Belangrijke informatie voor je aanmelding bij de lerarenopleiding

De opleidingstrajecten starten in principe tweemaal per jaar: eind januari en eind augustus.

  • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start eind augustus 2019 is 1 april 2019.
  • De uiterste aanmeldingsdatum voor de start eind januari 2020 is 1 november 2019

NB: het World Teachers Programme gaat alleen in augustus van start.

Voor ieder opleidingstraject geldt een specifieke aanmeldprocedure. Deze staat beschreven op de desbetreffende pagina.

Direct naar:

Alle opleidingstrajecten beginnen met verplichte startdagen. 

  • Start september 2019: de startdagen vinden plaats in de laatste week van augustus (26-30 augustus 2019).
  • Start februari 2020: de startdagen vinden plaats in de laatste week van januari (27-31 januari 2020).

Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut. Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding en zelfstudie.

Het onderwijs voor alle vakken vindt plaats in Leiden. Het rooster van de opleiding volgt het schooljaar van scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Holland, de regio Midden. 

Het praktijkdeel van de opleiding vindt in een continumodel plaats, dat wil zeggen dat je na de startweek direct met het praktijkdeel begint. Voor het leren in de praktijk werkt het ICLON nauw samen met een groot aantal scholen in Zuid-Holland, die zich ontwikkeld hebben tot opleidingsschool. Dit houdt onder meer in dat binnen de school wordt gezorgd voor professionele begeleiding door een begeleider-op-school (BOS) die door het ICLON is getraind. 

Meer informatie over het praktijkdeel van de opleiding.

De studiekosten, inclusief het collegegeld, verschillen per opleidingstraject. De studiekosten staan beschreven op de desbetreffende pagina.

Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld.

Direct naar:

Voor de lerarenopleiding kun je een jaar extra studiefinanciering aanvragen als je aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet. Voor deeltijdstudenten is er een tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over tegemoetkoming voor leraren staat vermeld op de website van DUO

In het overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs op Wordleraarinhetvo.nl staan alle subsidies met betrekking op docent in het voortgezet onderwijs worden in een handig schema vermeld.

Als je je wilt herinschrijven nadat je bijvoorbeeld tijdelijk gestopt was, neem dan eerst contact op met de studieadviseur. Vul hiervoor het formulier studiehervatting in.

Houd rekening met de aanmeldingsdeadlines:

  • 1 april voor herstart in augustus/september;
  • 1 november voor herstart in januari/februari.

NB: Voor sommige schoolvakken geldt dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is omdat er onvoldoende geschikte stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten, ook voor de herinschrijving, gebeurt op volgorde van binnenkomst.

Laatst gewijzigd: 13 juli 2017

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie