Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

FAQ/Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen met antwoorden in drie verschillende categorieën: informatie over de opleiding, aanmelden en praktijkdeel van de opleiding.

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

Informatie over de opleiding

Het ICLON biedt verschillende opleidingstrajecten aan om een onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te halen. Zie het overzicht van opleidingstrajecten op de website.

Om toelaatbaar te zijn tot de lerarenopleiding moet je een universitaire bachelor in het schoolvak én een universitaire master succesvol hebben afgerond. Studenten met andere vooropleiding voldoen mogelijk aan de toelatingseisen. Zie de toelatingseisen.

Tijdens de Lerarenopleiding doen wij niets meer aan (school)vakinhoud, vandaar dat die afgedekt dient te zijn in de vooropleiding. Zie eventueel ook het curriculum van de Lerarenopleiding op de Studiegids.

De Educatieve minor kun je volgen tijdens een bepaald aantal bacheloropleidingen. De Educatieve module is er voor studenten die al een bachelordiploma in een schoolvak behaald hebben. Lees de toelatingseisen voor meer informatie.

Als je een universitaire bachelor en master (of doctoraal) én een baan in het onderwijs hebt, én de school je als zij-instromer wil aanstellen, kun je samen met de school besluiten gebruik te maken van de zij-instroomregeling. Voor meer informatie en de voorwaarden zie: Zij-instroomtraject. Indien je geen baan in het voortgezet onderwijs hebt, kun je mogelijk een onderwijsbevoegdheid behalen via een ander Opleidingstraject.

De voltijdsopleiding van 1 jaar heeft een studiebelasting van 60 EC.
Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON (in 2020-2021 is er ook op één vrijdag onderwijs ingeroosterd). Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) evenals de ingeroosterde vrijdag beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut.
Dinsdag tot en met vrijdag kun je besteden aan het praktijkdeel van de opleiding. Studenten zijn gemiddeld 3 dagen per week op hun (stage)school. Daarnaast besteed je tijd aan zelfstudie, werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera. Het is dus echt een fulltime studie.

Tip: bekijk ook onze screencast over de opzet van de Lerarenopleiding (voltijd/deeltijd).

De nominale studieduur van de deeltijdopleiding is twee jaar. Het programma omvat 30 EC per jaar (60 EC in totaal). Maandag is de opleidingsdag voor alle studenten van het ICLON. Houd er rekening mee dat je de hele maandag (9.00-17.00 uur) beschikbaar bent voor onderwijsactiviteiten op het instituut.

Daarnaast loopt het praktijkdeel van de opleiding. Studenten van de deeltijdopleiding zijn gemiddeld 1 tot 2 dagen per week op hun (stage)school. Voor deze dagen ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf op school heeft. Die kunnen fluctueren en zijn dus vrijwel zeker over meerdere dagdelen (overdag) verdeeld.
Tevens besteed je tijd aan zelfstudie (hier is op de maandag ook ruimte voor), werk je aan opdrachten voor de opleiding, bereid je je lessen voor, ben je bijvoorbeeld aanwezig op een ouderavond, et cetera. Voor meer informatie over de deeltijdopleiding: neem contact op met de studieadviseur.

Let op: de deeltijdopleiding start alleen in augustus/september (niet in januari/februari).

Tip: bekijk ook onze screencast over de opzet van de Lerarenopleiding (voltijd/deeltijd).

Alleen als je je baan heel flexibel kunt indelen, kun je de lerarenopleiding doen naast een baan buiten het onderwijs. Voor het praktijkgedeelte van de opleiding ben je afhankelijk van de uren die jouw begeleider op school zelf op school heeft. Die kunnen fluctueren en zijn vrijwel zeker over meerdere dagdelen verdeeld. Lees meer bij de informatie over het praktijkdeel van de opleiding. Zie ook de vraag hierboven: ‘Wat is de studiebelasting van de Lerarenopleiding in deeltijd?’

Zie Trajecten eerstegraads onderwijsbevoegdheid > Voor tweedegraadsbevoegden.

Er zijn vaste onderwijsmomenten.

Zie: roosters en roosterwijzigingen

De studiekosten, inclusief het collegegeld, verschillen per opleidingstraject. Voor de master lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden betaal je het gereduceerde instellingstarief ter hoogte van het wettelijke collegegeld.

Een handig overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor studenten die van plan zijn om leraar in het voortgezet onderwijs te worden, is te vinden op de website Word leraar in het VO.

Meer informatie over tegemoetkomingen voor leraren staat vermeld op de website van DUO.

Aanmelden

Klik op het schoolvak in de lijst hieronder voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmeldprocedure voor de eerstegraads lerarenopleiding.

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen (CROHO 68533)

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen (CROHO 58535)

Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en cultuurwetenschappen (CROHO 68534)

Om je aan te melden voor het World Teachers Programme (WTP) meld je je aan voor de reguliere lerarenopleiding in het betreffende schoolvak, zie ‘Hoe meld ik mij aan voor de Lerarenopleiding?’. De aanmeldprocedure bestaat uit een aantal delen. Nadat je een online een toelatingsverzoek bij de Universiteit Leiden hebt ingediend, word je verzocht om aanvullende informatie aan te leveren via een digitaal formulier. In dit formulier kun je aangeven dat je je aan wilt melden voor het WTP en zal gevraagd worden om je cv en een motivatiebrief (in het Engels) te uploaden. 

Klik op de afstudeerrichting in de lijst hieronder voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmeldprocedure voor de tweejarige Educatieve master.

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, afstudeerrichting:

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting:

Zie informatie onder het kopje ‘aanmelden’ op de volgende webpagina

Aanmelden na de deadline is mogelijk. We kunnen echter niet garanderen dat je geplaatst kunt worden en kunt starten met de opleiding. Plaatsing van studenten gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.

Ja, je kunt je vast aanmelden voor de Lerarenopleiding als je nog geen masterdiploma hebt. Je master moet wel afgerond zijn voordat je met de Lerarenopleiding kunt starten.

Ja, je kunt je vast aanmelden voor de Lerarenopleiding als je het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) nog niet gedaan hebt. Je taaltoets moet wel behaald zijn voordat je met de Lerarenopleiding kunt starten.

Als je nog geen bericht hebt gehad van Admissions Office dat je documenten naar het ICLON zijn doorgestuurd, neem dan contact op met het Frontoffice Studentenzaken
Als je wel al bericht hebt gehad dat de documenten zijn doorgestuurd naar het ICLON, dan is jouw aanmelding in behandeling bij de toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie komt maandelijks bijeen. Heb binnen 5 (werk)weken na het doorsturen van je dossier niets meer gehoord, neem dan contact op met het secretariaat via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl

Als je alle vereiste documenten hebt aangeleverd en daarna 5 (werk)weken niets meer hebt gehoord, neem dan contact op met het secretariaat via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl.

Praktijkdeel van de opleiding

Een aanstelling op een school voor voortgezet onderwijskan als praktijkdeel (mee)tellen als de baan aan een aantal voorwaarden voldoet. Zie voor de voorwaarden: Praktijkdeel van de opleiding > Invulling door middel van een baan.

Je loopt stage op een school voor voortgezet onderwijs in Nederland, over het algemeen op een opleidingsschool in de regio Midden. Bij de toewijzing van de stageschool wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met je woonplaats. Hierbij vindt het ICLON een reistijd van vijf kwartier (enkele reis op basis van openbaar vervoer) aanvaardbaar.
Alleen studenten van het World Teachers Programme lopen naast een stage in Nederland, ook een verplichte stage in het buitenland.

Nee, het ICLON regelt de stageplaats. Lees hierover meer bij de informatie over het praktijkdeel van de opleiding

Vanuit het ICLON wordt geen stagevergoeding aangeboden. Eventuele reiskosten naar een praktijkplaats zijn voor eigen rekening.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.