Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie hoger onderwijs

Testimonials

'Na afloop van de training ben je in staat – en gemotiveerd geraakt – om je aanpak direct te verbeteren.'

Training Scripties begeleiden

‘Ik ben intrinsiek gemotiveerd om kwalitatief goed onderwijs te geven aan mijn studenten, maar tijdens deelname aan een cursus van het ICLON word ik me er altijd pijnlijk van bewust dat ik tot dan toe ‘maar wat deed’. Tijdens een ICLON-cursus word je niet alleen geïnformeerd over bewezen succesvolle didactische strategieën, maar pas je deze zelf ook toe.
Het leuke is dat je niet alleen veel leert van de cursusleiders van het ICLON die de bijeenkomsten inrichten op de specifieke leerbehoeftes van de cursisten, maar ook van je medecursisten die aangemoedigd worden om in een veilige sfeer best en worst practices te delen.  Na afloop ben je in staat – en gemotiveerd geraakt – om je aanpak direct te verbeteren, met behulp van concrete tips en suggesties gebaseerd op wetenschappelijke kennis over didactiek.’

'Vanwege de corona-crisis werd deze module online verzorgd door het ICLON. Elselien van Tol, die de module verzorgde, stijgt boven het materiaal van de module uit. Ze weet haar cursisten met persoonlijke aandacht naar het behalen van hun persoonlijke leerdoelen te begeleiden, ook als dat online moet.'

'Hoewel ik nog totaal geen ervaring heb met het begeleiden van scripties, en ik ook niet weet of dat in de nabije toekomst gaat veranderen, was de BKO-module Scripties begeleiden erg leerzaam. Ik heb geleerd om gericht vragen te stellen, goede feedback te geven en de student aan het denken te zetten. Waar ik het vaak nog lastig vond om niet alle antwoorden of volgende stappen al voor te leggen aan de student, heb ik na deze module een aantal technieken waar ik mee aan de slag kan. Elselien als trainer is een schoolvoorbeeld van ‘practice what you preach’. Ze weet goede vragen te stellen en zet ons als deelnemers aan het denken. Dit zorgt ervoor dat er in de module niet alleen aandacht is voor theorie, of het zelf oefenen, maar ook dat we de theorie in een heel concrete situatie toegepast kunnen zien worden.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.