Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling van Hoger Onderwijs

Tijdbestedingsonderzoek

Het rooster is een wegwijzer en een stimulans om te studeren. Wij kunnen op een aantal manieren onderzoeken of uw rooster de studenten effectief stimuleert. En we kunnen studenten zelf laten analyseren of ze effectief studeren.

Voor elk vak staan een aantal studielasturen (SLU). Samen vormen deze SLU de totale studiebelasting van studenten per blok, trimester, semester of collegejaar. De ervaring leert dat de verdeling van de SLU over de vakken niet altijd klopt met de werkelijkheid: sommige vakken zijn lichter dan geraamd, andere juist zwaarder. Dat betekent dat de studielast niet altijd evenwichtig is verdeeld. En dat kan gevolgen hebben voor de studeerbaarheid van het programma. Via tijdschrijfgegevens van studenten brengen wij in kaart hoe hard studenten daadwerkelijk studeren. Dat levert nuttige informatie op voor de organisatie van uw onderwijs.

Roosteronderzoek

  • Hoeveel contactmomenten hebben studenten per week? 
  • Wat moeten studenten doen als voorbereiding op die contactmomenten? 
  • Krijgen de studenten feedback op hun voorbereiding tijdens de contactmomenten? 

Wij maken een analyse van de doeltreffendheid van uw rooster, op basis van onderzoek naar optimale studielastverdeling. En we geven u advies over eventuele roosterwijzigingen.

Digitale studieplanner voor studenten

Voorspellingen over de slaagkans voor tentamens? Advies over een effectief studieritme? Dat doet de studieplanner voor studenten. 
Samen met de opleiding informatica hebben wij een instrument ontwikkeld, dat studenten bij de les houdt. Het instrument is gebaseerd op uitvoerig onderzoek naar tijdbesteding van studenten en slagingspercentages.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. R. (Roeland) M. van der Rijst

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie