Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling van Hoger Onderwijs

Evaluatieservice

Aanmaak en verwerking schriftelijke standaardevaluaties

U kunt uw vragenlijsten door ons op een formulier laten zetten. De ingevulde formulieren kunnen door ons worden verwerkt. Wij verzorgen een standaardrapportage en tegen meerkosten een meer uitgebreide rapportage. Per vraag worden de gegevens in tabelvorm gerapporteerd. Bij vragen met een vijfpuntsschaal presenteren wij kengetallen tevens grafisch.

Prijzen

  prijzen 2018
Aanmaak formulier (template) per pagina € 34.50
Aanpassen formulier (template) per pagina € 17.25
Tweezijdig kopiëren € 00.11
Apparatuurkosten € 00.26
Verwerking per formulier € 00.64*

* Binnen de universiteit wordt een interne verrekening gehanteerd, volgend op de jaarlijkse afspraken met faculteiten.

Elektronisch evalueren/internetenquêtes

In het onderwijs wordt hoe langer hoe meer van internet gebruik gemaakt, onder andere via elektronische leeromgevingen. U kunt ook elektronisch uw cursus laten evalueren. Groot voordeel is dat de antwoorden, ook die op open vragen, niet meer hoeven te worden ingetypt.

Aan elektronisch evalueren zijn ook risico’s verbonden, bijvoorbeeld het risico van een laag responspercentage. Steeds moeten voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Ook bij internet-enquêtes verzorgen wij, indien mogelijk, een standaardrapportage en tegen meerkosten een meer uitgebreide rapportage.

Advisering bij cursusevaluaties

Welke vragen kunt u het beste stellen in uw enquête om de informatie te krijgen die u wilt hebben? Wij adviseren u bij de opzet van uw enquêtes.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek

mw K. (Kirsten) Ran

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie