Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie hoger onderwijs

Blended learning

Het gaat bij blended learning om de combinatie van het face-to-face en online onderwijs.

Blended learning: what’s in a name?

De term valt regelmatig met betrekking tot onderwijs, maar wat is het nu precies en misschien nog belangrijker wat kunt u ermee? 

Bij blended learning gaat het om het ontwerpen van goed onderwijs, waarbij de mogelijkheden van ICT-gebruik worden bekeken en afgewogen. ICT-toepassingen bieden veel mogelijkheden om studenten actief aan de slag te laten gaan met de lesstof. Dat kan individueel of in een (kleine) groep. U kunt daarbij denken aan online opdrachten, tussentoetsen, discussieforums, het posten van video’s, etc. 

Het gaat bij blended learning om de combinatie van het face-to-face en online onderwijs. Studenten worden bijvoorbeeld gevraagd voor een college een kennisclip te bekijken, en tijdens het college wordt verder ingezoomd op de informatie uit deze clip en is er ruimte voor discussie en vragen. Studenten komen voorbereid binnen en kunnen daarbij ook de kennisclip net zo vaak bekijken als nodig is. Blended learning sluit hiermee ook aan op het creëren van meer persoonlijke leerpaden. 

Voor optimaal resultaat van de inzet van ICT, moet het niet een ‘extraatje’ zijn, maar een integraal onderdeel van het onderwijs. Dat vergt dat er bij het voorbereiden van een vak goed wordt nagedacht over hoe ICT de leeractiviteiten kan aanvullen en faciliteren. Daarmee is Blended Learning een onderdeel van het vormgeven van onderwijs. 

Kern van de aanpak is dat in elke situatie gekeken wordt naar de meest effectieve ‘blend’; wat werkt voor dit vak? Hierbij is de onderwijsdriehoek leidend; leerdoelen, werkvormen en toetsing dienen goed op elkaar aan te sluiten.

Wat is flipped classroom?

Bij flipped classroom wordt van de studenten verwacht dat ze de leerinhoud zelfstandig voorbereiden, door middel van bijvoorbeeld een weblecture, een video, of andere online instructie. Tijdens de contactmomenten is dan voldoende tijd over om actief aan de slag te gaan met opdrachten. Ook in deze variant van blended learning gaat het erom de link te leggen tussen het contactmoment en de online voorbereiding van de studenten. De lerende staat hierbij centraal en vervult een actieve rol. 

Het idee is niet nieuw: van studenten wordt bijvoorbeeld ook bij werkcolleges en practica voorbereiding verwacht. De term flipped classroom is voornamelijk gericht op de mogelijkheden die technologie biedt bij zelfstandige voorbereiding.

Wat kan ik met blended learning?

Blended learning kan ingezet worden voor vele soorten leersituaties in het onderwijs. Zo wordt formatief toetsen vaak ingezet om studenten tussentijds de kans te geven om te bepalen of ze goed bij zijn met betrekking tot de leerstof. Het geeft docenten ook inzicht in de voortgang van studenten, zij kunnen aan de hand van de informatie die ze uit de digitale formatieve toets halen hun college aanpassen. Op deze manier spelen ze ook direct in op de input die de studenten online leveren.

Hoe kan ik beginnen met blended learning?

Op dit moment wordt er vanuit het ICTO-programma van de Universiteit Leiden gewerkt aan een grootschalig blended learning project. Binnen dit project worden in drie grote opleidingen (International Studies, Psychologie, Rechten) de Blended Learning principes geïmplementeerd. De doorlooptijd van dit project is 2013-2016.

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen?

Een goed advies bij het opzetten van een ‘blended’ vak, is om klein te beginnen. De adviseurs van het ICLON ondersteunen u graag bij alle fasen van het vormgeven van uw vak en de digitale leeromgeving. Daarbij kunt u denken aan het formuleren van doelen, het afstemmen van de onderwijsactiviteiten op de andere werkvormen in het vak dat u geeft, het vormgeven van de digitale leeromgeving, of het monitoren van de leeromgeving.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.