Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie hoger onderwijs

Activerend onderwijs

Curriculumherziening en blok/moduleboeken maken

Voordat er plannen voor de herziening worden gemaakt, is het belangrijk een analyse te maken van de huidige situatie en de wensen. Zo ontstaat een beeld van de gewenste uitkomsten van de herziening. Bij de analyse wordt gebruik gemaakt van de resultaten van enquêtes, gesprekken met studenten, docenten en onderwijsmanagers.

Plannen van de faculteit of universiteit voor herziening van het curriculum kunnen betrekking hebben op

  • het verbeteren van studiesucces en rendement;
  • internationalisering;
  • effectief gebruik van ICT;
  • verwevenheid onderzoek en onderwijs;
  • activerend onderwijs;
  • of ontwikkelingen in het vakgebied.

De curriculumherziening aanpakken

Het resultaat van de analysefase kan zijn dat besloten wordt tot het aanpassen van een paar studieonderdelen of van het hele curriculum.

Bij een ingrijpende herziening wordt het herzieningsproject gedefinieerd, een projectplan en –planning gemaakt en een communicatieplan opgesteld. 
Onderdeel van deze definitiefase is het vaststellen van een werkwijze. Daarbij spelen de docenten een sleutelrol. Zij moeten de herziening implementeren, mogelijk nieuwe materialen ontwikkelen en nieuwe onderwijsvormen in praktijk brengen.

Het ICLON kan in dit herzieningsproces de rol vervullen van sparringpartner, projectmanager, projectmedewerker of uitvoerder van deeltaken.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. M.J.J.M. (Maarten) van de Ven

In een studiehandleiding vindt de student informatie over het studieonderdeel. Daarin staat bijvoorbeeld welke voorkennis vereist is en welke leerdoelen het onderdeel heeft. Maar er is ook praktische informatie te vinden over data en locaties van de colleges en het tentamen.

Een blok- of moduleboek is, méér nog dan een studiehandleiding, een leidraad voor het onderwijsleerproces. Hier vindt de student bijvoorbeeld ook de zelfstudie- en werkgroepopdrachten, (een deel van) de leerstof en oefententamens. Voor het studierendement is zelfstudie enorm belangrijk. Time on task blijkt een belangrijke voorspeller van studiesucces te zijn. Belangrijk is daarom dat studenten met goede opdrachten uitgedaagd worden tot zelfstudie, als voorbereiding op de contacturen. 

Het ICLON adviseert u over het ontwerpen van goede studiehandleidingen en blok/moduleboeken.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek: dr. C.C. (Sylvia) Vink

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.