Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Evaluatie- en tentamenservice hoger onderwijs

Aanmaak en verwerking schriftelijke standaardevaluaties en automatische verwerking van schriftelijke tentamens

U kunt uw vragenlijsten door ons op een formulier laten zetten. De ingevulde formulieren kunnen door ons worden verwerkt. Wij verzorgen een standaardrapportage en tegen meerkosten een meer uitgebreide rapportage. Per vraag worden de gegevens in tabelvorm gerapporteerd. Bij vragen met een vijfpuntsschaal presenteren wij kengetallen tevens grafisch.

Prijzen

  prijzen 2018
Aanmaak formulier (template) per pagina € 34.50
Aanpassen formulier (template) per pagina € 17.25
Tweezijdig kopiëren € 00.11
Apparatuurkosten € 00.26
Verwerking per formulier € 00.64*

* Binnen de universiteit wordt een interne verrekening gehanteerd, volgend op de jaarlijkse afspraken met faculteiten.

Elektronisch evalueren/internetenquêtes

In het onderwijs wordt hoe langer hoe meer van internet gebruik gemaakt, onder andere via elektronische leeromgevingen. U kunt ook elektronisch uw cursus laten evalueren. Groot voordeel is dat de antwoorden, ook die op open vragen, niet meer hoeven te worden ingetypt.

Aan elektronisch evalueren zijn ook risico’s verbonden, bijvoorbeeld het risico van een laag responspercentage. Steeds moeten voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Ook bij internet-enquêtes verzorgen wij, indien mogelijk, een standaardrapportage en tegen meerkosten een meer uitgebreide rapportage.

Advisering bij cursusevaluaties

Welke vragen kunt u het beste stellen in uw enquête om de informatie te krijgen die u wilt hebben? Wij adviseren u bij de opzet van uw enquêtes.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek

mw K. (Kirsten) Ran

U kunt uw schriftelijke tentamens bij ons laten verwerken. Wij leveren invulformulieren voor studenten. De formulieren zijn vooral geschikt voor meerkeuze- en juist/onjuistvragen, maar zijn ook - onder bepaalde voorwaarden - bruikbaar bij open vragen. Wij zorgen voor:

  • inlezen van de tentamengegevens
  • de statistische verwerking
  • de scoring
  • de becijfering

U kunt de tentamengegevens ook elektronisch (in een tekst- of excelbestand) bij ons aanleveren.

Prijzen

  prijzen 2018
Tentamenformulier per vel € 0.11
Apparatuurkosten € 0.26
Verwerking per formulier € 0.64*


* Binnen de universiteit wordt een interne verrekening gehanteerd.

Achtergrondinformatie

De toets- en tentamenservice van het ICLON verzorgt voor verscheidene opleidingen van de Universiteit Leiden de elektronische verwerking van meerkeuzetentamens.

In onderstaande documenten kunt u zowel praktische als inhoudelijke informatie vinden die u kan helpen bij de diverse aspecten van toetsverwerking en -analyse.

Ondersteuning en advies bij elektronisch toetsen

Toetsen met open en gesloten vragen kunnen ook via computersoftware worden afgenomen. Wij informeren en adviseren u over dergelijke software.
Wij adviseren bovendien over toetsmogelijkheden binnen elektronische leeromgevingen, bijvoorbeeld in Blackboard. En over plaatsing van uw schriftelijke (oefen)toets op het internet.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek

mw. K. (Kirsten) Ran

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.