Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Evaluatie- en tentamenservice hoger onderwijs

Aanmaak en verwerking schriftelijke standaardevaluaties en automatische verwerking van schriftelijke tentamens

Informatie in verband met het coronavirus

Vanwege de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus is het ICLON vooralsnog beperkt geopend. 

Werkzaamheden die online gedaan kunnen worden kunnen gewoon doorgang vinden. Voor tentamens kunt u hierbij denken aan sleutelaanpassingen, cesuur- en cijferberekeningen, et cetera.. Voor evaluaties kunt u denken aan het uitzetten en sluiten (inclusief rapportages maken) van digitale evaluaties.

Tentamens die op papier middels schrapkaarten zijn afgenomen kunnen op afspraak door ons worden verwerkt. Zie voor verdere informatie het tabblad Tentamens hieronder.

Ook de komende tijd zullen opleidingen hun, al dan niet aangepaste, onderwijs willen evalueren. Dat kan online! 
Papieren evaluatieformulieren die al vóór de coronaperiode zijn gemaakt kunnen door ons opnieuw in digitale vorm worden gemaakt (de papieren versie moet dan worden vernietigd). 
Nieuwe aanvragen zullen voorlopig in principe digitaal worden gemaakt. Mocht u papieren evaluatieformulieren nodig hebben dan is dat uiteraard ook mogelijk, maar gezien onze beperkte aanwezigheid op de werkplek is overleg hierover aan te raden.

Nadat wij een digitaal evaluatieformulier hebben gemaakt sturen wij per e-mail aan de aanvrager een link voor de evaluatie van het betreffende vak. Deze link kan dan door de aanvrager (of docent, coördinator, et cetera) onder de betrokken studenten worden verspreid. Wij raden u aan de studenten flink aan te sporen om de evaluatie(s) vooral in te vullen. We hebben namelijk de ervaring dat de respons op digitale evaluaties meestal veel lager ligt dan bij papier.

Voor vragen over evaluaties kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met Kirsten Ran (ran@iclon.leidenuniv.nl) of met uw gebruikelijke contactpersoon:

Zoals gezegd kunnen op papier (middels schrapkaarten) afgenomen meerkeuze-tentamens voorlopig uitsluitend op afspraak door ons worden verwerkt. Wij werken volgens de universitaire richtlijnen voornamelijk vanuit huis maar kunnen, indien nodig, naar het ICLON komen om schrapkaarten in te lezen met behulp van de daarvoor bestemde scanapparatuur. 
Om onze aanwezigheid op de werkplek zo beperkt mogelijk te houden vragen wij u om voor het brengen en halen van schrapkaarten een afspraak te maken met Eva van Leeuwen, iclontentamen@iclon.leidenuniv.nl.

Voor opleidingen die al langer online toetsen (bijvoorbeeld met Remindo) en hun toetsresultaten door ons laten verwerken verandert er niets. 

In de nabije toekomst zullen wellicht meer opleidingen van digitale toetsprogramma’s gebruik gaan maken. Of het ICLON bij de geautomatiseerde analyse een rol kan spelen hangt onder andere. af van de toetsvorm. Wij doen ons best zo goed mogelijk in te spelen op de huidige situatie.

Voor vragen over de toets- en tentamenservice kunt u mailen naar Eva van Leeuwen en Kirsten Ran: iclontentamen@iclon.leidenuniv.nl

Algemene informatie over onze services

U kunt uw vragenlijsten door ons op een formulier laten zetten. De ingevulde formulieren kunnen door ons worden verwerkt. Wij verzorgen een standaardrapportage en tegen meerkosten een meer uitgebreide rapportage. Per vraag worden de gegevens in tabelvorm gerapporteerd. Bij vragen met een vijfpuntsschaal presenteren wij kengetallen tevens grafisch.

Prijzen reguliere* (cursus)evaluaties 2021

Papieren evaluatie

  prijs
Aanmaak standaard vragenlijst €17
Aanmaak complexe (maatwerk) vragenlijst  €32
Printkosten per vel €0,13
Verwerking (apparatuur/onderhoud) per vel     €0,36
Standaardrapportage (pdf, csv of sav)   €2
Extra rapportage of uitsplitsing: per (sub)rapportage   €5
Administratie/communicatie €10

 

Digitale evaluatie

  prijs
Aanmaak standaard vragenlijst €22
Aanmaak complexe (maatwerk) vragenlijst  €37
Verwerking (apparatuur/onderhoud) per vel     €0,34
Standaardrapportage (pdf, csv of sav)   €2
Extra rapportage of uitsplitsing: per (sub)rapportage   €5
Administratie/communicatie €10

* Voor het ontwerpen van geheel nieuwe en/of eenmalige vragenlijsten worden tarieven op uurbasis berekend.

Elektronisch evalueren/internetenquêtes

In het onderwijs wordt hoe langer hoe meer van internet gebruik gemaakt, onder andere via elektronische leeromgevingen. U kunt ook elektronisch uw cursus laten evalueren. Groot voordeel is dat de antwoorden, ook die op open vragen, niet meer hoeven te worden ingetypt.

Aan elektronisch evalueren zijn ook risico’s verbonden, bijvoorbeeld het risico van een laag responspercentage. Steeds moeten voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Ook bij internet-enquêtes verzorgen wij, indien mogelijk, een standaardrapportage en tegen meerkosten een meer uitgebreide rapportage.

Advisering bij cursusevaluaties

Welke vragen kunt u het beste stellen in uw enquête om de informatie te krijgen die u wilt hebben? Wij adviseren u bij de opzet van uw enquêtes.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek

mw K. (Kirsten) Ran

U kunt uw schriftelijke tentamens bij ons laten verwerken. Wij leveren invulformulieren voor studenten. De formulieren zijn vooral geschikt voor meerkeuze- en juist/onjuistvragen, maar zijn ook - onder bepaalde voorwaarden - bruikbaar bij open vragen. Wij zorgen voor:

  • inlezen van de tentamengegevens
  • de statistische verwerking
  • de scoring
  • de becijfering

U kunt de tentamengegevens ook elektronisch (in een tekst- of excelbestand) bij ons aanleveren.

Prijzen 2021

  prijs 
Tentamenformulier per vel €0,13
Apparatuurkosten €0,26
Verwerking per formulier €0,64*

* Binnen de universiteit wordt een interne verrekening gehanteerd.

Achtergrondinformatie

De toets- en tentamenservice van het ICLON verzorgt voor verscheidene opleidingen van de Universiteit Leiden de elektronische verwerking van meerkeuzetentamens.

In onderstaande documenten kunt u zowel praktische als inhoudelijke informatie vinden die u kan helpen bij de diverse aspecten van toetsverwerking en -analyse.

Ondersteuning en advies bij elektronisch toetsen

Toetsen met open en gesloten vragen kunnen ook via computersoftware worden afgenomen. Wij informeren en adviseren u over dergelijke software.
Wij adviseren bovendien over toetsmogelijkheden binnen elektronische leeromgevingen (bijvoorbeeld in Brightspace), en over plaatsing van uw schriftelijke (oefen)toets op het internet.

Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek

mw. K. (Kirsten) Ran

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.