Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Verhoog de prestatie en motivatie van alle leerlingen

Wij bieden een studiedag, workshop of inspiratiesessie aan over een praktisch basismodel voor het verhogen van de prestatie en motivatie van alle leerlingen.

Rekening houden met verschillen loont

Leerlingen die in dezelfde klas zitten zijn niet hetzelfde. Ze verschillen in niveau, voorkennis, interesse, doorzettingsvermogen, angst om te falen, et cetera. Het is daarom beter om leerlingen niet gelijk te behandelen en onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen.

Onderzoek laat zien dat dit de moeite loont. Onderwijs waarbij wordt afgestemd op verschillen leidt tot verhoging van motivatie en prestatie van alle leerlingen. Het is dan ook niet vreemd dat differentiatie de laatste jaren in het kader van opbrengstgericht werken en passend onderwijs als belangrijk speerpunt is geformuleerd.

Basismodel voor gedifferentieerde lessen

Het ICLON heeft een basismodel ontwikkeld voor het vormgeven van gedifferentieerde lessen. Meer informatie hierover vindt u in deze kwaliteitskaart.

Wij verzorgen graag een studiedag, workshop of inspiratiesessie over dit basismodel op uw school.

Meer informatie

Tamara Platteel

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.