Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Samen onderzoeken

Kenniskring docenten primair en voortgezet onderwijs en docenten en onderzoekers bij het ICLON (Universiteit Leiden)

Cursuscode: 20222309

Onderzoek doen in het onderwijs, samen met het ICLON

In het najaar van 2022 start het ICLON een kenniskring waar docenten uit het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs, onderzoek kunnen doen onder begeleiding van het ICLON. De kenniskring zal ongeveer elke 3 weken 3 uur samen komen om kennis op te doen over onderzoek doen en stappen te ondernemen. Onderzoek is een sociaal proces dat baat heeft bij samen nadenken over onderzoeksvragen, dataverzameling, data-analyse en het dissemineren van bevindingen en conclusies. Daarom vormen we een onderzoeksgroep van maximaal 10 personen met een begeleider van de universiteit.

Wat wordt er onderzocht in deze kenniskring of onderzoeksgroep?

Denk aan een vraag uit de praktijk die je graag wil onderzoeken. Dit kan zijn op het niveau van een individuele leerling, van een klas, van een sectie of een leerjaar. Ook kan je aan de slag gaan met een schoolbrede vraag. Al deze vragen kunnen met hulp van onderzoekers uit Leiden getackeld worden. Het schrijven van een onderzoeksopzet voor een aanvraag voor een promotiebeurs behoort ook tot de mogelijkheden. Natuurlijk is het geschikt voor het ontwerpen en evalueren van (een onderdeel van) het curriculum. De grote gemene deler is het doen van onderzoek. De invulling zal door elke docent individueel en in samenspraak met het ICLON worden bepaald.

Doelgroep

Het traject is geschikt voor elke docent in het primair of voortgezet onderwijs (inclusief schoolleider of management) die geïnteresseerd is in het doen van en leren over onderzoek. Ervaring met onderzoek is niet vereist.

Loop van het traject

We starten met een dagdeel kennismaking met elkaar en (hernieuwde) kennismaking met onderzoek. Vervolgens komen we (ongeveer) elke 3 weken 3 uur bijeen om te werken aan onze onderzoeken. Hierbij zullen we samen theorie over onderzoek doen verkennen en wordt ook literatuur voor de individuele onderzoeksvragen van de deelnemers aangeboden. Bij elk onderzoek wordt bekeken wat er mogelijk aan inspiratie en contacten vanuit de universiteit kan worden benut.

Aan het eind van dit eerste jaar zullen we een conferentie organiseren om aan de hand van posters de voortgang van de onderzoeken te presenteren aan elkaar en mogelijke geïnteresseerden. Dit traject loopt in principe 1 jaar met mogelijke verlenging, indien gewenst.

Begeleiding

De kenniskring zal onder leiding van Tamara Platteel gaan lopen. Haar kennis en ervaring met het doen van onderzoek en het begeleiden van onderzoek zal ervoor zorgen dat de onderzoeksvragen van docenten realistisch en uitvoerbaar zijn. Onderzoekers van de universiteit worden betrokken indien logisch en gewenst.

Koppeling met PLOT

Het ICLON heeft een digitale tool, PLOT, ontwikkeld waar docenten door henzelf ontworpen materiaal, onderzoek en vragen kunnen verzamelen en delen. Deze tool zal benut worden in dit traject.

Tijdsinvestering

 • 1 keer 5 uur: startdagdeel
 • 10 keer 3 uur
 • 1 keer 5 uur: conferentiedagdeel

Totaal 40 uur aan bijeenkomsten.
Totaal 40 uur aan eigen investering: lezen, uitvoeren dataverzameling, data-analyse, ontwerpen et cetera.

Data

Data zijn onder voorbehoud en kunnen eventueel in overleg worden aangepast

 • Vrijdag 7 oktober 2022 9 - 14 uur
 • Dinsdag 8 november 14 - 17 uur
 • Vrijdag 25 november 14 - 17 uur
 • Maandag 12 december 14 - 17 uur
 • Donderdag 19 januari 2023 14 - 17 uur
 • Vrijdag 10 februari 14 - 17 uur
 • Dinsdag 7 maart 14 - 17 uur
 • Donderdag 30 maart 14 - 17 uur
 • Maandag 17 april 14 - 17 uur
 • Vrijdag 12 mei 14 - 17 uur
 • Maandag 5 juni 14 - 17 uur
 • Donderdag 22 juni 12 - 17 uur

Kosten per deelnemer

Tarief opleidingsschool: €1.325
Voltarief (niet-opleidingsscholen): €1.475

Aanmelden

Aanmelden kan met het online aanmeldformulier.

De onderzoekende docent

Onderzoek doen en het hebben van een onderzoekende houding wordt in het onderwijs als waardevol gezien. Docenten worden geacht hun praktijk te verbeteren, onderwijs te ontwerpen en dit te evalueren: geen verbetering van onderwijs zonder te kijken naar effecten en resultaten. Zowel op universitair niveau als op hbo's en mbo's is het steeds meer geaccepteerd dat er onderzoek wordt gedaan zowel door externe partijen als door docenten zelf. Er worden lectoraten en practoraten opgezet over uiteenlopende onderwerpen waarin docenten samen met onderzoekers en lectoren onderzoek doen. Docenten krijgen ondersteuning en begeleiding, want dat onderzoek facilitering en begeleiding nodig heeft om succesvol te zijn, is inmiddels een bewezen en geaccepteerd feit.

Op de universiteit en de universitaire lerarenopleiding is onderzoek een logisch en belangrijk onderdeel. Na de lerarenopleiding en de bachelor of master die daaraan voorafgaat, stopt het doen van onderzoek door docenten in het voortgezet onderwijs echter vaak. Op scholen wordt wel veel met data, toetsen en verbetering van onderzoek gedaan, maar dit wordt vaak niet als onderzoek gepercipieerd. Op de universiteit wordt onderzoek gedaan door de onderzoekers en promovendi. Een aantal docenten vraagt een lerarenbeurs aan, maar deze wordt voornamelijk benut voor cursussen. In zeldzame gevallen vragen docenten een promotiebeurs aan en promoveren op een onderwijskundig of vakinhoudelijk onderwerp. 

Nu zal er ook een onderzoeksgroep of kenniskring bestaand uit docenten (zonder een onderzoeksaanstelling bij het ICLON of de Universiteit Leiden) starten. Dat is een logische stap want waar beter onderzoek te doen dan bij de universiteit waar kennis en kunde over onderzoek voor het oprapen ligt?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.