Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Intervisie coachingsvaardigheden voor schoolopleiders

Deze module biedt begeleide intervisiesessies voor schoolopleiders en traint de deelnemers in het zelf organiseren van een intervisietraject.

Cursuscode: 20222306 B

Schoolopleiders hebben steeds vaker als taak het verzorgen van intervisietrajecten voor uiteenlopende doelgroepen binnen de school. Intervisietrajecten zijn echter pas zinvol als deze goed voorbereid zijn en dieper gaan dan het uitwisselen van ervaringen. Pas als in de intervisie onderliggende gedragspatronen worden besproken, zal deze invloed hebben op het werk van de intervisanten. Dit vergt dat de schoolopleider de juiste vorm van intervisie kan kiezen en dat de schoolopleider zich ontwikkelt in zijn rol als facilitator van intervisie. Deze intervisie heeft dan ook een tweeledig doel:

  1. Opleiders in de school de gelegenheid bieden om middels begeleide intervisiesessies zich te professionaliseren als schoolopleider. Deelnemers brengen hun eigen werkvragen in de bijeenkomsten in en werken deze middels diverse intervisiemethodieken uit.
  2. De module richt zich ook op het trainen van de deelnemers in het zelf opzetten en verzorgen van een passend intervisietraject voor studenten en/of collega’s. We staan stil bij de voorwaarden voor een goede intervisiesessie en oefenen met het kiezen en voorbereiden en uitvoeren van intervisie.

Tijdens de bijeenkomsten oefenen deelnemers met een variatie aan intervisiewerkvormen. Deze bereiden zij onder begeleiding van de trainer voor en voeren ze uit met de medecursisten. Daarnaast proberen deelnemers in de schoolpraktijk ook één of meerdere intervisiebijeenkomsten te faciliteren voor collega’s.

Doelgroep

Deze intervisie is geschikt voor ervaren schoolopleiders die eerder de BOS-opleiding of Schoolopleider 1 hebben gedaan. Zij hebben ervaring in het begeleiden en opleiden van beginnende docenten en/of docenten in opleiding, en zijn geïnteresseerd in het professionaliseringsbeleid op school en/of het coachen van ervaren docenten. 

Voorwaarden voor deelname

  • Certificaat Schoolopleider 1 (= basismodule  Coachingsvaardigheden (20222301 BV) en verdiepingsmodule Coachingsvaardighedenen (20222302 B) of een afgeronde BOS-1 opleiding (gevolgd vóór schooljaar 2022-2023);
  • In de gelegenheid zijn om één of meerdere intervisiesessies te organiseren binnen de eigen school.

Bij inhoudelijke vragen over deelname kunt u terecht bij drs Gitta de Graaf: Graaf@iclon.leidenuniv.nl.

Tijdsbelasting

De intervisie beslaat 5 bijeenkomsten van 3 uur voor groepen van 7 tot maximaal 15 deelnemers en heeft een studielast van ongeveer 50 uur.

Kosten

  • Tarief Opleidingsschool: €1075 per deelnemer
  • Voltarief voor niet-opleidingsscholen: €1325 per deelnemer

Bovendien moet aan literatuur worden aangeschaft: Praktijkboek Intervisie - Proces & Methoden,
Monique Bellersen en Inez Kohlmann , ISBN 9789462764064.U wordt geadviseerd vooraf met uw school te overleggen over de aanschaf van literatuur.

Indien u, door welke omstandigheden dan ook die niet verwijtbaar aan het ICLON zijn, de cursus niet kunt afronden, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met

Aanmelden

Meld u aan met het online aanmeldformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.