Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Traject Opleiden in de school

Nascholingsprogramma voor schoolopleiders en werkplekbegeleiders/vakcoaches in het voortgezet onderwijs

Overzicht modules Opleiden in de school

Het vertrekpunt van dit traject is de basismodule. Volg de pijlen van beneden naar boven en zie welke modules logisch op elkaar volgen en leiden tot samenhangende certificaten. Elke module heeft een cursuscode met daarachter de letter B (educatie in de BOS-lijn),  V (educatie in de vakcoach-lijn) of BV (voor beiden van toepassing en nuttig). De pijlen tussen de modules laten het verband zien.

Elke module geeft een deelcertificaat.

  • De basismodule leidt op tot het certificaat vakcoach 1, en als daarna ook (vak)didactische coaching 2 is afgerond leidt dit op tot het nieuwecertificaat vakcoach 2.
  • De basismodule en de module coachingsvaardigheden 2  leiden op tot het certificaat Schoolopleider 1 (voorheen BOS1)
  • De expertmodule leidt op tot het certificaat Schoolopleider 2 (voorheen BOS 2)

Alle andere modules zorgen dat de deelnemer over meer bagage beschikt en geven meer persoonlijke keuzeruimte. 

Oude certificaten en aansluiting op nieuwe modules

Reeds door het ICLON afgegeven certificaten behouden hun waarde. In vrijwel alle gevallen kan de deelnemer soepel doorstromen naar de volgende module. Bij twijfel kunt u de contactpersoon raadplegen die bij de module op onze website wordt aangegeven.

Modules

Tarieven

Bij de cursusinformatie per module kunt u alle tarieven terugvinden. Voor alle trainingen geldt: minimaal 7 tot maximaal 15 deelnemers tenzij anders gecommuniceerd of anders overeengekomen met de opdrachtgever(s) en trainers. Bij vragen over tarieven kunt u contact opnemen met Jacqueline Hoornweg, teamleider Docentprofessionalisering: Hoornweg@iclon.leidenuniv.nl

Nieuw: het incompanytarief geldt voor bepaalde modules en kan alléén worden afgesproken indien er sprake is van een cotrainer vanuit de opleidingsschool. Als een incompanytarief niet mogelijk is, geldt er een goedkoper tarief voor de opleidingsschool per deelnemer.

Een cotrainer is een docent uit de opleidingsschool die samen met de ICLON-trainer de module vooraf bespreekt, accenten kan leggen of om aanpassingen kan verzoeken. De cotrainer kan in samenspraak met de ICLON-trainer onderdelen van de module samen of alleen verzorgen. Hierbij blijft de ICLON-trainer altijd aanwezig omdat deze de verantwoordelijk is voor het verloop van de cursus. 

Ander nascholingsaanbod

Opleiden in de School spitst zich toe op schoolopleiders en werkplekbegeleiders/vakcoaches. Ander aanbod vind u in het overzicht van nascholingsaanbod.
Daarnaast verzorgt het ICLON aanbod via Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ).  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.